SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA (slovenské titulky)

SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA (slovenské titulky) Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba? Ako v rodine komunikovať bez urážok a výčitiek? Ľudia si často mýlia Lásku s diktatúrou. Čo je skutočná Láska? Ako prestať byť nešťastným a začať Žiť? Ako si vybrať Život namiesto smrti a Lásku namiesto trápení? Ako v sebe rozlíšiť Osobnosť- duchovnú zložku od vedomia- živočíšnu zložku človeka? Čo je duchovnosť Osobnosti? Z čoho pozostáva činnosť Osobnosti? Ako získať slobodu od zvera vo vnútri teba? Ako v sebe rozvíjať Anjela? Jednoduché duchovné nástroje práce na sebe, ktoré sú dostupné a pochopiteľné pre každého z nás. SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA (slovenské titulky) SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA (slovenské titulky) SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA (slovenské titulky)