Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106

Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106 Každý deň sledujeme v správach následky povodní. Záplavy zastávajú vedúce miesto medzi všetkými živelnými katastrofami, vzhľadom na množstvo ich výskytov, rozlohu zasiahnutých území a celkové ročné priemerné hospodárske škody, ktoré spôsobia.  Nepretržité dažde, trvajúce od marca 2018 spôsobili rozsiahle záplavy v Keni. Kenskí meteorológovia hlásia, že od marca do mája spadlo rekordné množstvo zrážok v porovnaní s poslednými rokmi. Následkami povodní bolo postihnutých  800 000 ľudí.  Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106 Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106 Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106