Какво се е съхранило в свещенните писания? Александър Хакимов

Какво се е съхранило в свещенните писания? Александър Хакимов Защо в Индия досега съществува разделение на касти по произход на човека? Какво гласи третата глава на Бхагавад Гита за кастовата система? Какви недопустими правила на кастовата система съществуват до днес в Индия? Какво се е съхранило в свещенните писания? Александър Хакимов Какво се е съхранило в свещенните писания? Александър Хакимов Какво се е съхранило в свещенните писания? Александър Хакимов