Защо приучават мюсюлманите да четат тафсири? | Айдар Хайрутдинов. Ислямовед

Защо приучават мюсюлманите да четат тафсири? | Айдар Хайрутдинов. Ислямовед Във всички времена пророци идвали и донасяли Истината за всички хора, за цялото човечество. Но постепенно Истината се изкривявала и на нейната основа се създавали религии, които ставали институции на власт и инструмент за поробване на хората. Това, което казвали пророците, се подменяло или премахвало, като по този начин се отнема възможност на човек директно да общува с Бог. Защо приучават мюсюлманите да четат тафсири? | Айдар Хайрутдинов. Ислямовед Защо приучават мюсюлманите да четат тафсири? | Айдар Хайрутдинов. Ислямовед Защо приучават мюсюлманите да четат тафсири? | Айдар Хайрутдинов. Ислямовед