Dobré správy. 4. diel - Jednota na duchovno-morálnom základe.

Dobré správy. 4. diel - Jednota na duchovno-morálnom základe. Prečo je dôležité zjednotenie všetkých ľudí na planéte na duchovno-morálnom základe, ako sa uvádza v novej relácii s účasťou Igora Michajloviča Danilova s názvom Hľa, prichádza. It is coming. Tento program je veľmi dôležitý, pretože nám dáva možnosť na vnútornej úrovni pochopiť a precítiť, aké dôležité je, aby v spoločnosti zavládla harmónia, aby sa ľudské vzťahy zdvihli na úroveň úcty, lásky a priateľstva. Lebo v blízkej dobe bude nutná pomoc človeka človeku. A to z dôvodu už nevyhnutných klimatických zmien. Dobré správy. 4. diel - Jednota na duchovno-morálnom základe. Dobré správy. 4. diel - Jednota na duchovno-morálnom základe. Dobré správy. 4. diel - Jednota na duchovno-morálnom základe.