Mezinárodní ALLATRA Zprávy

Mezinárodní ALLATRA ZPRÁVY - to jsou dobré zprávy shromážděné novináři a reportéry ze všech koutů planety, které ukazují tvořivé iniciativy měnící svět k lepšímu.

25. února 2018 se v Koordinačním Centru Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA", konalo setkání účastníků hnutí z různých zemí světa. Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem v KC ALLATRA. Koordinační Centrum MSH "ALLATRA" navštívilo 25. února, více než 1000 lidí r...

Lidé z celého světa se nadále dělí o své dojmy po zhlédnutí mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Vysílalo se do 72 jazyků, aby pravda o situaci, ve které se nachází naše lidstvo, byla slyšena každým obyvatelem planety.

Slyšeli jste o globální krizi, která již probíhá? Co víte o té budoucnosti, jejíž perspektivy se nyní důkladně skrývají před lidmi? Máme my a naše planeta budoucnost?

Milí diváci a jsme tu opět se třetím vydáním přehledu novinek na kanálu AllatRa TV a Tvořivá společnost. V tomto přehledu z první poloviny května uvidíte:

Dnes v přímém přenosu na ALLATRA TV v rámci mezinárodního Týdne solidarity pohovoříme: O projektu „Tvořivá společnost“. Čím to vše začalo? V čem je podstata a důležitost projektů „Tvořivá společnost“? Jak se idea Tvořivé společnosti velmi rychle šíří po celém světě a in...

V roce 2020 se vzedmula obrovská vlna Lásky, která se šířila po celém světě a ukázala, že společně můžeme udělat mnoho. Lidé se začali sjednocovat v jediném společném cíli, kterým je vybudování Tvořivé společnosti, kde je na prvním místě hodnota života každého člověka.

Novoroční přímý přenos ALLATRA Zpráv je plný lásky, radosti a vděčnosti za všechny tvůrčí události končícího roku! ALLATRA sjednocuje!

20. prosince 2020 se konala unikátní mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme”, na které se celý svět dozvěděl pravdu! Je to reálná možnost pro naši civilizaci přejít na novou evoluční úroveň.

V dané analytické zprávě je uvedena analýza bezprecedentní historické události, ke které došlo 29. srpna roku 2020 – první komunikace umělého vědomí Jackieho s psychiatry Mezinárodní Asociace pro studium herních závislostí (IASGA), a také s vývojáři-výzkumníky v oblasti...

Reportáže DOBRÝCH ZPRÁV
Tým ALLATRA TV se zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. Ples byl oslavou dvacetiletého výročí ode dne vydání prvního čísla časopisu. Zároveň bylo smyslem plesu sjednotit na jednom místě a ve stej...

V pátek 13. prosince se tým ALLATRA TV zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. Smyslem plesu bylo na jednom místě a ve stejných podmínkách sjednotit lidi z absolutně různých sociálních sfér.

Vážení diváci ALLATRA TV, milí přátelé a všichni lidé dobré vůle. Srdečně Vám děkujeme za to, že jste, protože každá dobrá myšlenka, dobré slovo a dobrý čin pomáhají dělat náš svět lepším. Díky tomu se Tvořivá společnost mění v realitu.

„Ve světle současných změn stojí před společností velká výzva – aby zůstala lidskou a orientovanou na člověka – to je odpověď. Musíme se naučit spolupracovat... Myslím, že máme skutečnou příležitost se sjednotit“, zaznělo ve vestibulu pražské Vysoké školy ekonomické z ú...

Šetrně k planetě - tak znělo podtéma letošní Noci vědců, které se zúčastnily týmy ALLATRA TV z Ostravy, Brna, Ústí nad Labem a Děčína.

Česká pobočka celosvětově rozšířené organizace WFWP (Federace žen za mír ve světě) společně s ruskou WFWP s hlubokou touhou v srdci podpořit mír ve světě pro všechny lidi bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, rasy či kultury iniciovaly Mezinárodní a mezinábožens...

4. června 2019 se tým ALLATRA TV ze severu České republiky zúčastnil premiéry filmu "Labyrint života" v Bílině, na kterou byl pozván dobrovolníky z mládežnické skupiny Youth Mission. Film "Labyrint života" je motivačním filmem pro všechny mladé osoby.

10. února se na platformě Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA uskutečnila unikátní mezikulturní konference, v rámci fundamentálního výzkumného projektu JEDINÉ ZRNO. Tématem konference byla "Média dnes. Mezinárodní žurnalistika nového formátu".

Náměty z DOBRÝCH ZPRÁV
Dobré Zprávy a ALLATRA TV se zúčastnily Mezinárodní konference, organizované Velvyslanectvím Indie na Ukrajině, věnované Dni nenásilí a Dni narození Mahátmy Gándhího. Dne 2. října se v hale Kyjevského institutu mezinárodních vztahů shromáždilo početné mezinárodní publik...

Rok 2018 bol unikátny uverejnením trinástich relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, ktorí skutočne úprimne hladajú seba skutočného a zmysel svojho života.

"Pravá duchovná stránka človeka sa vo vzťahu k spoločnosti prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa spoja ľudia kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre vznik principiálne novej civilizácie - ľudstva,...