ALLATRA zprávy

Program shromažďuje dobré zprávy z celého světa a dává pochopit, že bez ohledu na zemi, ve které žijí, nebo barvy pleti se všichni lidé snaží o totéž - jednotu a vzájemné porozumění.

Videa v jiných jazycích
V dané analytické zprávě je uvedena analýza bezprecedentní historické události, ke které došlo 29. srpna roku 2020 – první komunikace umělého vědomí Jackieho s psychiatry Mezinárodní Asociace pro studium herních závislostí (IASGA), a také s vývojáři-výzkumníky v oblasti...

Videa v jiných jazycích
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“ je sjednocení iniciativních, čestných a dobrosrdečných lidí, kteří se snaží uplatnit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti. Díky Mezinárodnímu společenskému hnutí „ALLATRA“ jsou dnes miliony lidí po celém světě sjednocen...

Reportáže DOBRÝCH ZPRÁV
Tým ALLATRA TV se zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. Ples byl oslavou dvacetiletého výročí ode dne vydání prvního čísla časopisu. Zároveň bylo smyslem plesu sjednotit na jednom místě a ve stej...

V pátek 13. prosince se tým ALLATRA TV zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. Smyslem plesu bylo na jednom místě a ve stejných podmínkách sjednotit lidi z absolutně různých sociálních sfér.

Videa v jiných jazycích
Vážení diváci ALLATRA TV, milí přátelé a všichni lidé dobré vůle. Srdečně Vám děkujeme za to, že jste, protože každá dobrá myšlenka, dobré slovo a dobrý čin pomáhají dělat náš svět lepším. Díky tomu se Tvořivá společnost mění v realitu.

„Ve světle současných změn stojí před společností velká výzva – aby zůstala lidskou a orientovanou na člověka – to je odpověď. Musíme se naučit spolupracovat... Myslím, že máme skutečnou příležitost se sjednotit“, zaznělo ve vestibulu pražské Vysoké školy ekonomické z ú...

Šetrně k planetě - tak znělo podtéma letošní Noci vědců, které se zúčastnily týmy ALLATRA TV z Ostravy, Brna, Ústí nad Labem a Děčína.

Česká pobočka celosvětově rozšířené organizace WFWP (Federace žen za mír ve světě) společně s ruskou WFWP s hlubokou touhou v srdci podpořit mír ve světě pro všechny lidi bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, rasy či kultury iniciovaly Mezinárodní a mezinábožens...

4. června 2019 se tým ALLATRA TV ze severu České republiky zúčastnil premiéry filmu "Labyrint života" v Bílině, na kterou byl pozván dobrovolníky z mládežnické skupiny Youth Mission. Film "Labyrint života" je motivačním filmem pro všechny mladé osoby.

Videa v jiných jazycích
10. února se na platformě Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA uskutečnila unikátní mezikulturní konference, v rámci fundamentálního výzkumného projektu JEDINÉ ZRNO. Tématem konference byla "Média dnes. Mezinárodní žurnalistika nového formátu".

Náměty z DOBRÝCH ZPRÁV Videa v jiných jazycích
Dobré Zprávy a ALLATRA TV se zúčastnily Mezinárodní konference, organizované Velvyslanectvím Indie na Ukrajině, věnované Dni nenásilí a Dni narození Mahátmy Gándhího. Dne 2. října se v hale Kyjevského institutu mezinárodních vztahů shromáždilo početné mezinárodní publik...

Videa v jiných jazycích
Rok 2018 bol unikátny uverejnením trinástich relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, ktorí skutočne úprimne hladajú seba skutočného a zmysel svojho života.

Videa v jiných jazycích
"Pravá duchovná stránka človeka sa vo vzťahu k spoločnosti prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa spoja ľudia kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre vznik principiálne novej civilizácie - ľudstva,...

Videa v jiných jazycích
V tomto diele Dobrých Správ uvidíte, ako sa účastníci MSH AllatRa zapojili do vydania a distribúcie knihy Fyzika AllatRa. Ako dabovanie v skupine udržuje ducha jednoty, radosť i zábavu zo spoločnej práce.

Videa v jiných jazycích
Projekt "Dobré správy" je jedinečný program, ktorý zdôrazňuje dobré, pozitívne udalosti, vedecké objavy, tvorivé činy a iniciatívy ako jedinca, tak i spoločnosti. 

Toto video vzniklo díky podpoře nádherných lidí, kteří zažili příjemný den, při malování zdi v Děčíně :) Video je též podporou ještě něčeho většího a tím je platforma ALLATRA Crowdsourcing podle Svědomí, která je osobní iniciativou samotných lidí a na níž se dají sdílet...

Videa v jiných jazycích
Prečo je dôležité zjednotenie všetkých ľudí na planéte na duchovno-morálnom základe, ako sa uvádza v novej relácii s účasťou Igora Michajloviča Danilova s názvom Hľa, prichádza. It is coming. Tento program je veľmi dôležitý, pretože nám dáva možnosť na vnútornej úrovni...

Videa v jiných jazycích
25. února 2018 se v Koordinačním Centru Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA", konalo setkání účastníků hnutí z různých zemí světa. Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem v KC ALLATRA. Koordinační Centrum MSH "ALLATRA" navštívilo 25. února, více než 1000 lidí r...

Videa v jiných jazycích
V tomto vydaní dobrých správ sa dozviete o projektoch "Jediné zrno" a "Pyramída". Projekt "Jediné zrno" je nový medzinárodný sociálne-výskumný projekt. Unikátny prístroj "PYRAMÍDA", nemajúci vo svete obdoby, umožňuje experimentálne dokázať, že vedomie je mimo ľudské tel...

Videa v jiných jazycích
Pořad «Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému» s účastí Igora Michajloviče Danilova, který v krátkém čase shlédli miliony diváků po celém světě, vyvolal nejen živou odezvu, ale také inspiraci pro iniciování účastníky hnutí mnohých zajímavých projektů MSH AL...