Rovnaké znaky vo všetkých kultúrach sveta: Allat a AllatRa. História. Artefakty. Symboly. (slovenské titulky)

Rovnaké znaky vo všetkých kultúrach sveta: Allat a AllatRa. História. Artefakty. Symboly. (slovenské titulky) Starodávne znaky Allat a AllatRa vo všetkých kultúrach sveta. História. Artefakty. Symboly. Znaky Allat a AllatRa odpradávna existovali v kultúrach všetkých národov sveta, na každom kontinente. V tomto videu je historický výber znakov a symbolov Allat a AllatRa z Ázie, Európy, Afriky, Ameriky, Oceánie. Rovnaké znaky vo všetkých kultúrach sveta: Allat a AllatRa. História. Artefakty. Symboly. (slovenské titulky) Rovnaké znaky vo všetkých kultúrach sveta: Allat a AllatRa. História. Artefakty. Symboly. (slovenské titulky) Rovnaké znaky vo všetkých kultúrach sveta: Allat a AllatRa. História. Artefakty. Symboly. (slovenské titulky)