Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017

Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017 Přeludy – tajemné přírodní jevy. Často se objevují tam, kde se světlo odráží od vrstev vzduchu s různou hustotou a teplotou. Přeludy se mohou vytvářet jak nad horkým povrchem, tak nad chladným. Jsou to unikátní a nepředvídatelné jevy. Teoreticky ví oficiální věda o přeludech mnohé, ale v praxi se vyskytují zřídkakdy. Předpovědět jejich výskyt vědci nemohou. Koneckonců se neobjevují na objednávku. Periodicky dochází k rozměrným přeludům, kdy člověk může uvidět sám sebe bezprostředně vedle sebe. Také se můžeme setkat se složitými přeludy v podobě celých měst na obloze, s pohybujícími se přeludy, nebo s přeludy, které silně deformují předměty. Zajímavým faktem je, že nejjasnější a nejvýraznější přeludy nevznikají v poušti, jak se běžně traduje, ale v podmínkách silného mrazu – na Aljašce. Je to v této chvíli nejlepší místo na planetě pro studium přeludů. Byla zde vytvořena společnost pro studium přeludů, a všechny se zaznamenávají do speciálního deníku. V poušti, v severní Africe, můžeme uvidět oázy, které jsou přímo vedle nás, i když se nachází desítky či stovky kilometrů daleko. V Rusku se přeludy často tvoří nad jezerem Bajkal. Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017 Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017 Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017