Sledování klimatu

Pozorování globálních katastrof

❗️ Fakta a statistika, které se nepublikují v médiích

Dne 12. listopadu 2022 jsme na mezinárodním online fóru „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“ vyslovili pravdu o globálních klimatických katastrofách a budoucnosti lidstva.

Proč je Japonské souostroví a jeho obyvatelé v nebezpečí?

Země stojí na pokraji globálních změn. Co ví současný člověk o těchto změnách, co o tom hovoří vědecký svět, jakou roli v těchto procesech hraje samotné lidstvo? Jaké globální katastrofy probíhaly na Zemi před 12 000 lety? Jaké pro to existují důkazy? Co říkají vědci?

Co dnes lidé vědí o předzvěstech zemětřesení? Vědci opakovaně zaznamenali, že v období před zemětřesením, a v době katastrofy se v podzemních vodách zvyšuje koncentrace radonu a dalších v nich obsažených inertních plynů

V dnešním světě se zemětřesení bohužel stávají běžným přírodním jevem. A jestliže byly dříve podzemní otřesy s magnitudou nad 5 stupňů mimořádnou událostí, přitahovaly veřejnou pozornost a vyvolávaly vzrušené diskuse, tak nyní se jedná o obvyklé události.

Proč je Itálie jedním z nejvíce seismicky aktivních míst na planetě? Zemětřesení v Itálii za posledních 100 let. Příčiny vzniku zemětřesení. Které oblasti v Itálii jsou seismicky nejnebezpečnější? Nakolik je to nebezpečné pro obyvatele Itálie, riziková zóna.

V tomto pořadu uvidíte: Katastrofální tání ledovců v číslech. Požáry za polárním kruhem. Před čím varují slušní světoví vědci? Jaká existují východiska z této situace?

Co se vlastně děje s magnetickým polem Země? Proč byli vědci nuceni aktualizovat data světového magnetického modelu? Rychlost driftu magnetického pólu se zvýšila o 500 %! Dnes existuje velké riziko nedorozumění a podcenění všech faktorů a rozsahu vlivu různých vesmírnýc...

11. listopadu 2018 zaznamenali seismologové po celém světě záhadný podzemní otřes. Co říkají vědci na tento jevu? Možná je to náhoda, ale 14. listopadu 2017 byly na zemi zaznamenány zvláštní zvuky v různých částech světa. 

Sledujte v tomto vydání: Nenadálá tsunami na ostrovech Java a Sumatra (Indonésie); Chrlení sopky Krakatoa narůstá (Indonésie); Zvýšená seizmická aktivita v okolí sopky Etna (Itálie) a její erupce; Rozhovor s vědcem a s obyvatelstvem ostrova Sicílie (Itálie); Spojení sta...

Proces globálnej zmeny klímy na planéte vstúpil do svojej aktívnej fázy, čo sa už odráža na živote ľudí na celom svete.

Teplo! Aké sú dôvody? Abnormálne počasie! Čo sa teraz deje na Zemi?

Každý deň sledujeme v správach následky povodní. Záplavy zastávajú vedúce miesto medzi všetkými živelnými katastrofami, vzhľadom na množstvo ich výskytov, rozlohu zasiahnutých území a celkové ročné priemerné hospodárske škody, ktoré spôsobia.  Nepretržité dažde, trvajúc...

K jakým pěti nejsilnějším zemětřesením došlo za celou historii seismických pozorování? Jak spolu souvisí zemětřesení a zpomalení rotace planety? A jaké mohou být následky? Co vědci hovoří o seizmické činnosti?

V tomto vydaní programu „Klimatická kontrola. Klimatické zmeny“ preskúmame príčiny vzniku trhlín v zemi, otvoríme tému tektonickej aktivity Východoafrickej priekopovej prepadliny.

S Vámi je Klimat kontrol a my pokračujeme v monitorování anomálních změn klimatu na ALLATRA TV.

Monitorování abnormálních změn klimatu. V tomto vydání si povíme o Tichooceánském ohnivém kruhu, co se tam nyní děje, a omožných příčinách.

V tomto vydání ukážeme vzájemný vztah mezi nízkou teplotou v jedné části hemisféry - v Evropě a vysokou teplotou v druhé části hemisféry - v Severní Americe a Grónsku. A také fakta o Golfském proudu, která se projevují na celoplanetárním klimatu. Jak je to vážné a co dě...

Změna klimatu, změna sklonu zemské osy. Přepólování Země. Anomální počasí. Klimatické změny. Přehled klimatických událostí ve světě za týden 27. 1. – 2. 2. 2018 Sledování klimatu - 100 vydání.