Koden af Guderne. Udenjordiske civilisationer og deres indflydelse på vores historie | Trailer

Koden af Guderne. Udenjordiske civilisationer og deres indflydelse på vores historie | Trailer Kontakten mellem mennesker og rumvæsener er et af de mest mystiske og interessante emner, som vi fortsat udforsker som led i det internationale forskningsprojekt Kalejdoskop af Fakta. Koden af Guderne. Udenjordiske civilisationer og deres indflydelse på vores historie | Trailer Koden af Guderne. Udenjordiske civilisationer og deres indflydelse på vores historie | Trailer Koden af Guderne. Udenjordiske civilisationer og deres indflydelse på vores historie | Trailer