Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է | Միջազգային առցանց ֆորում 12.11.2022

Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է | Միջազգային առցանց ֆորում 12.11.2022 Ի՞նչը կարող է կամավոր հիմունքով միավորել ամբողջ աշխարհի տարբեր ազգերի, կրոնների, մասնագիտությունների և սոցիալական շերտերի մարդկանց մեկ հարթակի շուրջ: Ի՞նչը կարող է ստիպել 180 երկրների ներկայացուցիչներին կամավոր կերպով ամեն օր աշխատել ամենաբարդ միջոցառման նախապատրաստման աշխատանքներին։ Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է  | Միջազգային առցանց ֆորում  12.11.2022 Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է  | Միջազգային առցանց ֆորում  12.11.2022 Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է | Միջազգային առցանց ֆորում 12.11.2022