Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení. Medzinárodné online fórum 12.11.2022

Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení. Medzinárodné online fórum 12.11.2022 Čo dokáže dobrovoľne na spoločnej platforme zjednotiť ľudí z celého sveta - ľudí rôznych národností, náboženstiev, profesií a sociálnych vrstiev? Čo môže prinútiť zástupcov 180 krajín pracovať každý deň ako dobrovoľníkov na príprave náročného podujatia? Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení. Medzinárodné online fórum 12.11.2022 Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení. Medzinárodné online fórum 12.11.2022 Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení. Medzinárodné online fórum 12.11.2022