Глобална криза. Нашето спасение е в единението | Международен онлайн форум 12.11.2022

Глобална криза. Нашето спасение е в единението | Международен онлайн форум 12.11.2022 Какво може да обедини хората по целия свят от различни националности, вероизповедания, професии и социални слоеве — доброволно на една платформа? Какво може да накара представителите на 180 държави в качеството си на доброволци да работят ежедневно над подготовката на най-сложното мероприятие? Глобална криза. Нашето спасение е в единението | Международен онлайн форум 12.11.2022 Глобална криза. Нашето спасение е в единението | Международен онлайн форум 12.11.2022 Глобална криза. Нашето спасение е в единението | Международен онлайн форум 12.11.2022