Globalne promene. Da li je čovečanstvo spremno? | Međunarodni okrugli sto

Globalne promene. Da li je čovečanstvo spremno? | Međunarodni okrugli sto Danas, 2. septembra/rujana 2021. godine, biće održan međunarodni okrugli sto na temu: “Globalne promene. Da li je čovečanstvo spremno?” Globalne promene.  Da li je čovečanstvo spremno?  |  Međunarodni okrugli sto Globalne promene.  Da li je čovečanstvo spremno?  |  Međunarodni okrugli sto Globalne promene. Da li je čovečanstvo spremno? | Međunarodni okrugli sto