Visoke tehnologije. Hoće li nam to pomoći da izađemo iz krize? | Međunarodni okrugli sto

Visoke tehnologije. Hoće li nam to pomoći da izađemo iz krize? | Međunarodni okrugli sto Danas mnogi ljudi veruju da se ništa ne dešava i da je u svetu sve u redu. Kao i obično, odlaze na posao, putuju na godišnji odmor i gledaju TV vesti, nisu svesni da planeta i društvo prolaze kroz teška vremena. Visoke tehnologije. Hoće li nam to pomoći da izađemo iz krize? | Međunarodni okrugli sto Visoke tehnologije. Hoće li nam to pomoći da izađemo iz krize? | Međunarodni okrugli sto Visoke tehnologije. Hoće li nam to pomoći da izađemo iz krize? | Međunarodni okrugli sto