Sebapoznanie


Pri práci na sebe stojíme každý deň pred voľbou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v našom duchovnom rozvoji. V dôvernom rozhovore Mišky a Svetlanky sa dozviete, že každá situácia nás môže priblížiť k Bohu, i to, že keď neviete ako ďalej, jedinou odpoveďou je Láska a práve v...

Tebe... ❤️🔥

Život človeka tvorí rada vnútorných stavov v každom okamihu. A akému stavu dávame viac pozornosti, Láske, vnútornej radosti, harmónii, alebo stavu hnevu, zlosti, podráždenosti, taký je potom náš deň. Úlohou člověka idúceho po  duchovnej ceste je neustále udržovanie a hr...

Každý z nás má svoju individuálnu cestu rozvoja. A príde čas, aby si každý úprimne odpovedal na otázky: „Kto som? Aký je môj cieľ?“ a „Načo som tu?“

Každý rok 25. februára sa začína obrovský a svetlý sviatok pre všetkých, ktorí pocítili vnútornú lásku a vybrali si ju naozaj! Veď v tomto čase môžeme cítiť skutočnú Jednotu s každým, kto miluje, cíti a je pripravený neustále sa zdokonaľovať v duchovnom rozvoji.

Kniha AllatRa je veľkým darom, studnicou Znalostí,

Od narodenia si kladieme otázky, na ktoré hľadáme odpovede celý život. Každodenné starosti a obavy zaplňujú našu myseľ. Sme ako figúrky na šachovnici. Nútia nás bojovať o naše prežitie a našu pozornosť.

Žijeme v jedinečnej dobe, kedy sú na svet prinesené prapôvodné Znalosti v čistote a celistvosti. Prinášali ich proroci v rôznych dobách, ale boli stratené alebo pred ľuďmi ukryté. Dnes máme možnosť dotknúť sa týchto unikátnych, drahocenných znalostí a vďaka nim získať p...

Múdre podobenstvá
Staroveké orientálne podobenstvo o skutočnej podstate človeka z knihy Anastasie Novych, Ptáci a kámen.

Videá podľa kníh Anastasie Novych a programov ALLATRA TV
Mária Magdaléna bola čistá dušou i telom, ako kvapka rannej rosy v žiari slnka Krista. Mária Magdaléna bola a dodnes zostáva Pochodňou na oltári Lásky Krista. V skutočnosti bola čistá, krásna, múdra, nezištná a milosrdná. A hoci Mária pochádzala z celkom bohatej rodiny,...

Videá podľa kníh Anastasie Novych a programov ALLATRA TV
"Duchovné skúsenosti nám pomáhajú pochopiť, v čom spočíva skutočné šťastie, vytvárajúce pocit vnútorného pokoja a pohodlia Duše, pomáha nám porozumieť, prečo nestojí za to, aby sme sa hnali za prízračnou ilúziou tohto sveta. To najdôležitejšie je, že začínaš chápať, kto...

Videá podľa kníh Anastasie Novych a programov ALLATRA TV
V tomto programe sa dozviete podrobnosti o antickej duchovnej praktike "Lotosový kvet", opísanej v knihe od Anastasie Novych "Sensei ze Šambaly I. diel".