Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա։ | Միջազգային օնլայն ֆորում 22.04.2023

Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա։ | Միջազգային օնլայն ֆորում 22.04.2023 Մենք ասում ենք ճշմարտությունը, որը թաքցվում է մարդկանցից։ Մենք անկախ կամավոր հետազոտողներ ենք 180 երկրներից: Մենք իրականացնում ենք միջդիսցիպլինար հետազոտություններ, որոնք աշխարհում ոչ մի այլ հաստատություն կամ կազմակերպություն չի կարող իրականացնել Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա։ | Միջազգային օնլայն ֆորում 22.04.2023 Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա։ | Միջազգային օնլայն ֆորում 22.04.2023 Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա։ | Միջազգային օնլայն ֆորում 22.04.2023