Արարող Հասարակություն։ Ինչի մասին էին երազում մարգարեները | Միջազգային առցանց համաժողով | 20.03.202

Արարող Հասարակություն։ Ինչի մասին էին երազում մարգարեները | Միջազգային առցանց համաժողով | 20.03.202 Մենք ապրում ենք մի յուրահատուկ ժամանակաշրջանում, երբ Ճշմարտությունը դառնում է ընդհանուր սեփականություն, և մարդիկ դադարում են լռել այն ամենի մասին, ինչը որ խնամքով թաքցրել էին վերջին 6000 տարիների ընթացքում: Բոլոր մարգարեները եկել են մեկ Աստծուց և ամբողջ մարդկությանը բերել են մեկ Ճշմարտություն, որը միավորում է բոլորիս: Ի վերջո, Աստված մեկն է, և Ճշմարտությունը մեկն է բոլորիս համար: Արարող Հասարակություն։ Ինչի մասին էին երազում մարգարեները | Միջազգային առցանց համաժողով  | 20.03.202 Արարող Հասարակություն։ Ինչի մասին էին երազում մարգարեները | Միջազգային առցանց համաժողով  | 20.03.202 Արարող Հասարակություն։ Ինչի մասին էին երազում մարգարեները | Միջազգային առցանց համաժողով | 20.03.202