Համաշխարհային Ճգնաժամ։ Մենք Մարդիկ ենք։ Մենք ուզում ենք ապրել։| Միջազգային Առցանց Ֆորում 07.05.2022

Համաշխարհային Ճգնաժամ։ Մենք Մարդիկ ենք։ Մենք ուզում ենք ապրել։| Միջազգային Առցանց Ֆորում 07.05.2022 🌍 Մայիսի 7, 2022 15:00 GMT Ուղիղ հեռարձակում 100 լեզուներով համաժամանակյա թարգմանություն։ 180 երկրներ Համաշխարհային Ճգնաժամ։ Մենք Մարդիկ ենք։  Մենք ուզում ենք ապրել։| Միջազգային Առցանց Ֆորում 07.05.2022 Համաշխարհային Ճգնաժամ։ Մենք Մարդիկ ենք։  Մենք ուզում ենք ապրել։| Միջազգային Առցանց Ֆորում 07.05.2022 Համաշխարհային Ճգնաժամ։ Մենք Մարդիկ ենք։ Մենք ուզում ենք ապրել։| Միջազգային Առցանց Ֆորում 07.05.2022