Արարող հասարակություն: Միասին մենք կարող ենք | Միջազգային առցանց համաժողով

Արարող հասարակություն: Միասին մենք կարող ենք | Միջազգային առցանց համաժողով Գիտակցու՞մ ենք արդյոք աշխարհում տիրող իրավիճակի լրջությունը: Ինչպիսի՞ հասարակություն ենք թողնելու մեր երեխաներին: Դու ես ընտրում, թե ինչպիսին կլինի աշխարհը վաղը: Արարող հասարակություն: Միասին մենք կարող ենք | Միջազգային առցանց համաժողով Արարող հասարակություն: Միասին մենք կարող ենք | Միջազգային առցանց համաժողով Արարող հասարակություն: Միասին մենք կարող ենք | Միջազգային առցանց համաժողով