Informēt var jebkurš. Radoši piemēri | ALLATRA Ziņas. LIVE #38

Informēt var jebkurš. Radoši piemēri | ALLATRA Ziņas. LIVE #38 Projekts “Radoša sabiedrība” kļūst par vispasaules trendu. Ziņas par to izplatās visas mūsu planētas malās. Jo katrs vēlas dzīvot pienācīgā pasaulē, kur viss ir virzīts cilvēka dzīves uzlabošanai, uz attīstību, uz radošumu. Informēt var jebkurš. Radoši piemēri | ALLATRA Ziņas. LIVE #38 Informēt var jebkurš. Radoši piemēri | ALLATRA Ziņas. LIVE #38 Informēt var jebkurš. Radoši piemēri | ALLATRA Ziņas. LIVE #38