Par ko sapņoja pravieši

Par ko sapņoja pravieši Par ko sapņoja Pravieši dažādos laikos? Par dzīvi Mīlestībā un vienlīdzībā, mierā un taisnīgumā - par radošu un ideālu sabiedrību. Kādu kopīgo Patiesību viņi atnesa šajā pasaulē? Kādu nākotnes pasauli iztēlojās Pravieši? Kādi bija viņu pareģojumi par Pēdējiem laikiem? Par ko sapņoja un lūdzās pravietis Muhameds? Ko vēlēja cilvēkiem Jēzus Kristus? Par ko sapņoja pravieši Par ko sapņoja pravieši Par ko sapņoja pravieši