O ČOM SNÍVALI PROROCI (slovenský dabing)

O ČOM SNÍVALI PROROCI (slovenský dabing) O čom snívali proroci v rôznych dobách? Život v Láske a rovnosti, v mieri a spravodlivosti – o tvorivej a ideálnej spoločnosti. Akú jedinú Pravdu priniesli tomuto svetu? Ako videli proroci svet budúcnosti? Aké boli ich predpovede o Posledných časoch? O čom sníval a o čo prosil v modlitbe prorok Mohamed? Čo kázal ľuďom Ježiš Kristus? O ČOM SNÍVALI PROROCI (slovenský dabing) O ČOM SNÍVALI PROROCI (slovenský dabing) O ČOM SNÍVALI PROROCI (slovenský dabing)