Kāda ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību?

Kāda ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Vai mūsu civilizācija var iziet jaunā attīstības līmenī? Vai ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Kādi cilvēkveidīgie dzīvo uz citām planētām? Kādā attīstības līmenī atradās atlantu sabiedrība? Kāda ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Kāda ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Kāda ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību?