За какво са мечтали пророците

За какво са мечтали пророците За какво са мечтали Пророците в различните времена? Живот в Любов и равенство, в мир и справедливост, — за съзидателното и идеалното общество. Каква единна Истина те привнасяли в този свят? Как Пророците виждали света на бъдещето? Какви били техните предсказания за Последните времена? За какво е мечтал и за какво е молил в молитвата си Пророкът Мохамед? Какво е заповядал на хората Иисус Христос? За какво са мечтали пророците За какво са мечтали пророците За какво са мечтали пророците