O ČEM SNILI PROROCI (youtube titulky)

O ČEM SNILI PROROCI (youtube titulky) O čem snili proroci v různých dobách? Život v Lásce a rovnosti, v míru a spravedlnosti – o tvořivé a ideální společnosti. Jakou jedinou Pravdu pokaždé přinášeli na tento svět? Jakým proroci viděli svět budoucnosti? Jaké byly jejich předpovědi o Posledních časech? O čem snil a co prosil v modlitbě prorok Mohamed? K čemu lidi vyzýval Ježíš Kristus? O ČEM SNILI PROROCI (youtube titulky) O ČEM SNILI PROROCI (youtube titulky) O ČEM SNILI PROROCI (youtube titulky)