Ako prijímaš voľbu druhého človeka? Psychológia. Poznanie pravdy.

Ako prijímaš voľbu druhého človeka? Psychológia. Poznanie pravdy. V tomto vydaní projektu „Psychológia. Poznanie pravdy” sa zaoberáme právom voľby iného človeka. Nejde o to, či má človek toto právo, ale o to, ako akceptovať túto voľbu šetrným spôsobom bez toho, aby sme sa uchýlili k moci nad druhým. Ako prijímaš voľbu druhého človeka? Psychológia. Poznanie pravdy. Ako prijímaš voľbu druhého človeka? Psychológia. Poznanie pravdy. Ako prijímaš voľbu druhého človeka? Psychológia. Poznanie pravdy.