O čom každý mlčí (slovenský dabing)

O čom každý mlčí (slovenský dabing) V akej katastrofickej situácii sa ocitla ľudská spoločnosť? Prírodné kataklizmy narastajú, sú čoraz častejšie, čoraz rozsiahlejšie. Klíma sa naďalej mení a peňazí potrebujú stále viac a viac. Prehlbuje sa globálna celospoločenská kríza. Kto z nás robí chudobných a núdznych? Kto kompenzuje ľuďom straty? Čo sa stalo so svetom ľudí, prečo nútia deti, aby boli tolerantné k pedofilom, a medzi dospelými sa propaguje kanibalizmus? Prečo nás nútia, ako idiotov, nenávidieť sa navzájom, tešiť sa z toho, že niekto niekde trpí a umiera? Aká je šanca na prežitie pre celé ľudstvo? Všetci budeme v jednom kotly, ak nič neurobíme, priatelia. O čom každý mlčí (slovenský dabing) O čom každý mlčí (slovenský dabing) O čom každý mlčí (slovenský dabing)