Koncert | Týždeň solidarity 2022

Koncert | Týždeň solidarity 2022 Členovia Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z celého sveta pripravili online koncert, na ktorom sa podelia o svoju tvorivosť, inšpiratívne hudobné skladby, ktoré majú v ľuďoch prebudiť to najkrajšie a objaviť ich najhlbšiu podstatu. Kreatívna tvorba sa šíri po celom svete a prostredníctvom hudby sa ostatným odovzdáva úprimné posolstvo. Práve o tieto krásne dobré pocity sa hudobníci, účastníci hnutia podelia so svetom na online koncerte v rámci Týždňa solidarity 2022. Koncert  | Týždeň solidarity 2022 Koncert  | Týždeň solidarity 2022 Koncert | Týždeň solidarity 2022