Človek umenia

Program otvára nový aspekt priateľskej komunikácie medzi ľuďmi bez ohľadu na ich status. Stierajúc všetky iluzórne rozdiely sociálnych, vekových, náboženských, politických, národnostných statusov. V tomto projekte nájde každý účastník programu pre seba niečo blízke. Niekto nachádza nových priateľov, pre niekoho sa otvárajú dvere pre pochopenie sveta a seba samého, a niekto nachádza odpovede na večné otázky. A to všetko nám dáva pochopenie, že my všetci sme jeden celok, že ľudia sú jednotní v svojej duchovnej podstate.

Kniha AllatRa mení život ľudí, ktorí sú pripravení prijať zmenu. Dotýka sa všetkých vekových skupín. Skutek a Osma sú dlhoroční kamaráti, raperi, ktorí sa snažia spoznať nielen okolitý svet, ale najmä to najdôležitejšie, samých seba.

Členovia Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z celého sveta pripravili online koncert, na ktorom sa podelia o svoju tvorivosť, inšpiratívne hudobné skladby, ktoré majú v ľuďoch prebudiť to najkrajšie a objaviť ich najhlbšiu podstatu. Kreatívna tvorba sa šíri po...

Trailer k rozhovoru s hudobníkom Lukášom Lackom, v hudobnom svete známym ako SUVERENO.

13. 11. 2019 navštívila ALLATRA TV Mgr. Janku Anděl Šustrovú v jej ateliéri JAS v Banskej Bystrici. Janka je učiteľkou všeobecne vzdelávacích predmetov, v aprobácii Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. Praktizuje výtvarné aktivity v činnostiach súvisiacich so slovesným u...