Janka Anděl Šustrová: "Sme v novej epoche, kedy sa spolupracuje"

Janka Anděl Šustrová: "Sme v novej epoche, kedy sa spolupracuje" 13. 11. 2019 navštívila ALLATRA TV Mgr. Janku Anděl Šustrovú v jej ateliéri JAS v Banskej Bystrici. Janka je učiteľkou všeobecne vzdelávacích predmetov, v aprobácii Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. Praktizuje výtvarné aktivity v činnostiach súvisiacich so slovesným umením – literatúrou a slovenským jazykom. Zároveň je výtvarníčkou Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a vedie individuálne výtvarné kurzy pre rôzne vekové kategórie. Janka Anděl Šustrová: "Sme v novej epoche, kedy sa spolupracuje" Janka Anděl Šustrová: "Sme v novej epoche, kedy sa spolupracuje" Janka Anděl Šustrová: "Sme v novej epoche, kedy sa spolupracuje"