ĽUDIA A MOC (slovenský dabing)

ĽUDIA A MOC (slovenský dabing) Prečo si mnohí ľudia v spotrebiteľskom formáte spoločnosti spájajú moc s temnou stránkou tohto sveta? Prečo si ju nespájajú s niečím dobrým, s nádejami do budúcnosti? Prečo nás, ľudí, desí už len slovo „moc“? Prečo vzniká negatívny vnútorný stav, strach? Za akých podmienok dostáva človek ešte v detstve prvé lekcie moci a robí prvý krok k temnej strane? Ako sa u dieťaťa začína prejavovať prvá manipulácia inými ľuďmi? Prečo medzi dospelými prebieha boj o ďalšie stupienky na rebríku vedúcom k moci? Prečo sa v živote vyskytujú hlúpe situácie, ktoré niekedy slúžia ako spúšťač zvratu globálnych udalostí? Aké je východisko z takýchto situácií? Prečo je v ústavách rôznych krajín napísané, že najvyššia moc patrí ľudu? ĽUDIA A MOC (slovenský dabing) ĽUDIA A MOC (slovenský dabing) ĽUDIA A MOC (slovenský dabing)