Boj o prežitie (slovenský dabing)

Boj o prežitie (slovenský dabing) Najväčším problémom pre celé ľudstvo sú globálne a rýchle klimatické zmeny na našej planéte. Pretože my ako ľudstvo nie sme pripravení na drsnú klimatickú realitu. Nie sme dokonca ani psychologicky pripravení to zobrať vážne, ani nehovoriac o rozvíjaní zručností potrebných na prežitie, alebo činností pri náhlej evakuácii. Naše vedomie odmieta realitu, ktorá teraz nastala. Chceme žiť po starom, v našom obvyklom, pohodlnom spotrebiteľskom svete. Vo svete však každý deň dochádza k extrémnym udalostiam, ktoré nikto nedokáže predvídať, kde a na akom mieste sa začnú, a aký rozsah ničenia a ľudských obetí prinesú. Preto treba byť pripravený na všetko. Treba pamätať na jedno: život stojí za to, aby sme oň bojovali. Boj o prežitie (slovenský dabing) Boj o prežitie (slovenský dabing) Boj o prežitie (slovenský dabing)