Relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova

V unikátnych reláciách ALLATRA TV s účasťou Igora Michajloviča Danilova sú dané Znalosti o človeku, zmysle života, jednote a zmierení všetkých ľudí. Tieto informácie môžu zmeniť osud celého ľudstva.

Prvý krok k Tvorivej spoločnosti. Igor Michajlovič Danilov o udalosti celosvetového významu, ktorá sa konala 12. novembra 2022 – medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“, ktoré sa synchrónne prekladalo do 150 jazykov sveta.

Ako vybudovať šťastné vzájomné vzťahy, v ktorých by obaja partneri zažívali oveľa viac potešenia, radosti a boli oveľa šťastnejší spolu, ako každý sám? Prečo sa niektorým párom darí budovať také harmonické vzťahy, a iným nie? Čo je to „láska“ v poňatí moderného človeka?...

Prečo medzi ľuďmi v spoločnosti chýba dôvera? Prečo sa ľudská spoločnosť nachádza v stave kolektívnej paralýzy z hľadiska zmeny vektora rozvoja ľudskej civilizácie a čo možno urobiť, aby sa situácia zmenila? Prečo sú najnečinnejší veriaci ľudia rôznych náboženstiev? Ak...

Rozhovor medzi štyrmi očami. Igor Michajlovič Danilov odpovedá na často kladenú otázku divákov. Prečo, keď sa vydáme na duchovnú cestu, sa v nás objavujú pochybnosti? Ako vykonávať praktiky? Ako sa naučiť ľúbiť? Prečo je ťažké dospieť k tomuto subjektívnemu pocitu Lásky...

Pokračovanie témy relácie „Dedičstvo mŕtvych“. O posmrtnom osude človeka. Prečo boli informácie o posmrtnom osude človeka zámerne skreslené a komu to vyhovuje? O vplyve subosobností na život človeka a metódach, ako tomuto javu čeliť. Prečo mŕtvi varujú živých pred udalo...

Svet ľudí. Ako mŕtvi ovplyvňujú životy živých ľudí? Kto v človeku ho provokuje k negatívnej emócii, smútku, pocitu beznádeje a osamelosti a ako sa toho zbaviť? Ako vplývajú veci, majetok, dedičstvo po mŕtvych na živých? Ako sa po získaní dedičstva mení osud živých? Preč...

Keď sa človek stretne s hlbokým vnútorným pocitom, s duchovným darčekom, milosťou Ducha Svätého, to niekedy kardinálne mení jeho život, v ktorom je Boh na prvom mieste. Ako ľudia prichádzajú k Bohu a prečo? Ako nájsť túto bezhraničnú vnútornú slobodu? Ako sa ponoriť do...

Čo je to silná Osobnosť? Čím sa líši slabá Osobnosť od silnej Osobnosti? V každej Osobnosti je založená snaha o duchovný rozvoj, snaha vrátiť sa Domov (do Duchovného Sveta), a každý človek ako Osobnosť to cíti. Čím treba začať duchovný rozvoj a aká je najťažšia etapa na...

Ako zavedenie najnovších technológií radikálne zmení život každého človeka v Tvorivej spoločnosti? Ako možno poraziť choroby, omladiť telo, napraviť telesné defekty, vypestovať svaly, schudnúť a ešte oveľa viac po zavedení nových technológií v Tvorivej spoločnosti? Ako...

Nikdy nie je neskoro zmeniť smer svojho pohybu smerom k Životu. Kto som? Prečo som na tomto svete? Môžem niečo zmeniť? Môžem s negatívnou minulosťou začať nový život ? Ako si vyprosiť odpustenie? Ako odčiniť hriech rúhania? Mám šancu byť spasený? Ako sa zbaviť pocitu vi...

Úprimný rozhovor o Pravde, o voľbe, ktorá mení svet. Napĺňajú sa predpovede Súdneho dňa, o ktorých hovoril prorok Mohamed. Teraz každý určuje, s kým je: „S Bohom, so cťou, so svedomím alebo so šajtanom?“ Komu slúži človek počas dňa? Ste si istí, že keď ste veriaci v jed...

V akej katastrofickej situácii sa ocitla ľudská spoločnosť? Prírodné kataklizmy narastajú, sú čoraz častejšie, čoraz rozsiahlejšie. Klíma sa naďalej mení a peňazí potrebujú stále viac a viac. Prehlbuje sa globálna celospoločenská kríza. Kto z nás robí chudobných a núdzn...

Ako správne vykonávať duchovnú praktiku? Ako pracovať na sebe, aby ste dosiahli stav bez myšlienok? Ako zistím, či som v sebe zastavil myšlienky, a kto vo mne to určuje? Kto kontroluje tento proces? Meditatívny autotréning „Hladina jazera“. Ako prebieha dialóg na pocito...

Prečo sa v poslednom čase mnohým ľuďom zdá život neskutočný, ako zlý sen? Prečo sa cítia ako v hre a nevidia tu žiadny zmysel? Prečo považujú tento materiálny svet za ilúziu? V čom tkvie príčina takýchto stavov?

Pravda o klíme. Príčiny a následky klimatických zmien, čo sa skutočne deje s planétou a čo ohrozuje ľudstvo?

V čom je fenomén medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA? V čom je sila zjednotenia? Prečo je to tak, že čím je na našej planéte viac ľudí, tým je ľudstvo technicky vyspelejšie? Prečo sú mnohé najnovšie technológie skryté pred väčšinou ľudí? Ako zlepšiť kvalitu vlas...

Fenomény človeka a ich súvislosť s elektromagnetickým poľom. Experimenty. Môžu ľudia ovplyvňovať elektromagnetické pole Zeme a stabilizovať ho? Aké nové možnosti sa otvárajú, ak bude vytvorená jednotná ľudská civilizácia, ako sa zvýši energetický potenciál a energetické...

Ako sa zmeniť a stať sa iným? Čo to znamená naozaj si stanoviť cieľ na celý svoj život? Ako dosiahnuť svoj cieľ? Ako správne vytýčený cieľ vplýva na osud človeka? Čo robí človeka skutočne optimistickým? Ako sa dostať zo stavu depresie a vrátiť sa do života? Prečo sa člo...

Čo je to zázrak? Ako a v dôsledku akých síl dochádza k tomuto javu? Ako rozlíšiť falošný zázrak od skutočného? Akú cenu platí človek za obyčajný zázrak? Je konanie zázraku kritériom svätosti človeka?

O duchovnej praktike a ohni nekonečnej Lásky, ako v sebe túto Lásku zapáliť a neustále ju v sebe udržiavať? Aký je rozdiel medzi sústredením pozornosti: do svojho vnútra alebo na seba? Čo je to pocitové pochopenie v duchovnej praktike? Ako sa naučiť neobracať v duchovne...

Pre mnohých je tento život zmyslom ich existencie len preto, že ľudia nepoznajú iný život, nehovoriac už o tom živote, ktorý bude s nimi po smrti ich fyzického tela. Čo treba robiť preto, aby sa človek stabilizoval v duchovnom rozvoji a začal generovať Lásku v jednote s...

Prečo na celom svete neustále narastá počet ľudí, ktorí sú náchylní k psychickým poruchám správania, psychickým chorobám? Ako vplývajú klimatické zmeny na psychické zdravie obyvateľov planéty? Prečo je u veľmi veľa ľudí v súčasnosti zaznamenaný pokles imunity, nárast po...

A ako chceš žiť? Zamyslel si sa niekedy nad tým, aká bude tvoja budúcnosť, ak spolu s ľuďmi z celého sveta vybuduješ Tvorivú spoločnosť? Ako a kde budeš žiť, čo a ako budeš jesť? Bude tvoj život organizovaný v súlade s najnovšími technológiami a budú ti tieto technológi...

Relácia o starobylých znalostiach, čo je to „desiatok pozornosti“, ako sa chrániť pred svetom mŕtvych, ako získať večný Pokoj, ako získať Život. Znalosti o okolnostiach, ktorým bude skôr či neskôr čeliť KAŽDÝ ČLOVEK.

Kde si ty? Kvôli čomu si tu? Ako nájsť seba a byť samým sebou? Si otrok alebo si slobodný človek? Ako nebyť otrokom ilúzií?

Dedičstvo a vplyv mimozemskej civilizácie, ktorá zanechala stopu v ľudských génoch. Kto sú apexiánci? Aké zásadné zmeny priniesli do života ľudstva a ako to zmenilo budúcnosť ľudí? Načo boli potrebné megality a kupolovité vrcholy stavieb? Ako rozdelili jednotné ľudstvo?...

Fenomén sily pozornosti. Ako v „Ahnenerbe” získavali pokrokové vedecké informácie o štiepení atómu, vimanách a inom prostredníctvom ženských médií spoločnosti „Vril”? Neznáme fakty. Dá sa tento experiment zopakovať? Ako postupovať. Čo je to sila „Vril" a aké sú jej možn...

O posledných časoch a zodpovednosti posledných za budúcnosť celého ľudstva. Čo je to slúženie Alahovi (Duchovnému Svetu, Bohu)? Aký je rozdiel medzi slúžením Alahovi a vlastnou Spásou? Ako zmeniť seba? Ako poraziť šajtana? Ako nájsť cestu k Alahovi vo svojom vnútri?

Od dávnych čias existovali dve duchovné praktiky: „Kruh“ a „Lotosový kvet“. Čo je ich podstatou a aký je medzi nimi rozdiel? V ktorých náboženstvách sa spomínala praktika „Kruh“? Čo je „vonkajší kruh“ a čo je „vnútorný kruh“ z hľadiska duchovného rozvoja človeka?

Duchovný rast, práca na sebe, spolupráca v kolektíve. Ako prekonať ťažkosti a rozpory? Ako pracovať na chybách? Ako zlepšiť kvalitu tímovej práce? Ako spoločne prekonávať bariéry systému? Monológ alebo dialóg? Ako prestať plytvať vlastným životom na ilúzie systému? Ekon...

Ako nájsť svoju skutočnú lásku? Ako získať Život? Ako precítiť Boha vnútri seba? Ako sa naučiť milovať a prebývať v Božej Láske?

Ako vznikajú obrazy vo vedomí človeka? Ako kvôli nim človek trpí a aké to má následky? Prečo je človek jediným tvorom na svete, ktorý dokáže oživovať ilúzie? Je možné navždy sa zbaviť neodbytného obrazu a vymazať ho z pamäte? Prečo sa v islame hovorí, že anjeli nevstupu...

Ako nájsť východisko z nekonečných kríz spotrebiteľského formátu spoločnosti? Ako sa dostať z vymyslených bludov? Ako zmeniť situáciu vo svete? Ako sa môžu všetci spoločne dohodnúť a nájsť riešenie prijateľné pre všetkých? Nový svetový poriadok: jedna svetová vláda aleb...

Byť, a nie vyzerať. Obrazy a napodobňovanie. Prečo sa v islame, kresťanstve, považuje konanie na efekt, pokrytectvo za ťažký hriech? Komu Boh pomáha a koho Boh chráni? Čo to znamená prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia? Praktické kroky na duchovnej ceste.

Futbal šajtana. Ako ľudia strácajú seba v púšti materiálnych ilúzií, snov, naviatych myšlienok a nariadení? Kto vťahuje človeka do nekonečných sporov v hlave, do vyjasňovania, kto má pravdu a kto je vinný? Kto núti človeka vkladať cennú pozornosť do centra problému, ako...

Čo je to životná energia? Na čo ľudia premrhajú život? Aké sú funkcie vedomia a Osobnosti? Akú úlohu v živote človeka zohráva pozornosť? Je škodlivé snívať, fantazírovať, žiť v ilúziách? Aké sú dôsledky mágie, vkladania sily pozornosti do hmoty alebo do duchovného rozvo...

Ruka priateľa – to je pomocná ruka. Čo je to duchovná spása? Ako mení človeka a aký je jej význam?

Prečo človek väčšinu svojho života trpí a trápi sa strachom, hoci sám chce žiť v láske a radosti? Čo je to strach, a prečo dominuje v živote človeka? Ako sa môžeme zbaviť strachov?

Prečo niektorí ľudia počas extrémnych udalostí pociťovali radosť, vnútorný pokoj, a iní pociťovali paniku, bezvýchodiskovosť, skľúčenosť? Prečo sa to dialo nielen u ľudí, ktorí sa venovali duchovnému sebarozvoju, ale aj u ľudí, ktorí mali ďaleko od relígií? Aké sú rizik...

O udalostiach v Kyjeve, v Bučianskom rajóne, koniec marca 2022. Rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. O ľuďoch, dobe a udalostiach.

"Nie je to len fórum, priatelia, je to niečo viac... Dnes je naozaj významný deň. Prečo? Dnešná udalosť totiž vytvára základ pre našu budúcnosť, našu spoločnú budúcnosť," začal svoj prejav na medzinárodnom fóre "Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť," vážený Igor Danilo...

Duchovná praktika. Praktika tunelovania. Práca na sebe. Globálna zmena klímy. Iná fyzika. Multifunkčný komplex VOSCHOD – nový projekt spoločnosti XP NRG. Komunikácia budúcnosti, perspektívy a možnosti spoločnosti XP NRG.

Hrdinami sa nerodia, skutočnými hrdinami sa stávajú! Ako sa vyrovnať s pochybnosťami a uveriť v seba? Ako v sebe zastaviť to zlé a rozvíjať dobré? Čo je to naša pozornosť a aká je jej sila? Ako sa stať slobodným a šťastným? Ako možno zmenou seba samého ovplyvniť zmenu v...

Relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova: https://allatra.tv/sk/category/im-danilov

Život v Duchovnom Svete. Čo je to Duchovný Svet, Svet rozmanitosti a nekonečnej Lásky, kde sa žiadny okamih neopakuje? Paradoxy života v Duchovnom Svete: dynamika v statickosti. Prečo je Boží svet večný, a svet Vesmíru (hmoty) ohraničený a konečný?

V čase kríz a globálnych zmien je dôležité nájsť spoločné riešenia, ktoré by priniesli maximálny úžitok každému človeku, a v konečnom dôsledku by viedli k prežitiu ľudstva ako celku v podmienkach globálnej zmeny klímy na planéte. Čo možno v takých neľahkých časoch poved...

Klimatické zmeny: čo sa deje a čo treba robiť? Hrozby a riziká nasledujúceho desaťročia. Otázky a odpovede. Sme ľudské bytosti a CHCEME ŽIŤ! Budúcnosť ľudstva. Ako prežiť? Aké zmeny nastanú v oblasti globálnej ekonomiky a geopolitiky? Ako budú znehodnotené fiktívne ľuds...

Toto sa týka každého! Aká budúcnosť nás čaká v najbližšom čase? Prelom v oblasti špičkových technológií. Vytvorenie JEDINÉHO umelého intelektu – mysliaceho, samoučiaceho, multifunkčného stroja, ktorý svojou inteligenciou, predstavivosťou a intuíciou predstihuje človeka....

Toto sa dotkne každého. Existuje život po smrti? Existuje pokračovanie vedomého života človeka po smrti? Kto je to „ja“: telo, vedomie, duša alebo Osobnosť? Prečo ľudia prežívajú vnútorný strach, keď sa stretávajú so smrťou, a prečo vedomie ignoruje realitu faktu „ja zo...

Fenomén ALLATRA ako medzinárodné samoorganizujúce sa sociálne hnutie, ktoré nemá vo svete obdoby. Prečo, ako a na základe akých hodnôt sa zrazu zjednocujú ľudia na celom svete bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie, bydlisko?

Čo je to spor, aká je jeho príčina a následky? Čo sa pritom vo vnútri prebúdza? Prečo medzi sporiacimi sa vznikajú emócie? Prečo je veľmi zložité vyjsť zo sporu?

Tvorivá spoločnosť
O čom snívali proroci v rôznych dobách? Život v Láske a rovnosti, v mieri a spravodlivosti – o tvorivej a ideálnej spoločnosti. Akú jedinú Pravdu priniesli tomuto svetu? Ako videli proroci svet budúcnosti? Aké boli ich predpovede o Posledných časoch? O čom sníval a o čo...

Tvorivá spoločnosť
Aké výhody bude mať človek v blízkej budúcnosti po vybudovaní Tvorivej spoločnosti? Ako rýchlo sa zmení sociálna štruktúra spoločnosti, prostredie, v ktorom človek žije, jeho každodenný život, ak vezmeme do úvahy najnovšie objavy vo fyzike, ktoré zabezpečia prístup každ...

Tvorivá spoločnosť
Tvorivá spoločnosť ako perspektíva vybudovania a rozvoja jednotnej spoločnej ľudskej civilizácie. Vystúpenie za hranice Zeme, osvojovanie si vesmíru. Život na novej úrovni, ovládanie mikrosveta je jednoduchým riešením mnohých materiálnych problémov človeka. Futurologick...

Tvorivá spoločnosť
V tejto neľahkej dobe všeobecného rozdelenia ľudí, globálnych kríz (od ekonomických až po klimatické) sa ľudia spájajú na základe tvorivej spoločnosti preto, aby všetci spoločne nielenže prežili, ale aby vytvorili prekrásnu budúcnosť pre celé ľudstvo.

Zmena klímy na planéte naberá obrátky a vychádza na novú úroveň! Aké je to nebezpečné pre ľudstvo a každého obyvateľa planéty? Je možná klimatická apokalypsa? Aké prognózy poskytujú vojaci a vedci?

Epochálna relácia, ktorá mení osudy ľudí, národov aj ľudstva. Unikátne prapôvodné Znalosti o Duchu Svätom, Jeho dôležitej úlohe v duchovnom formovaní človeka a ľudstva. Ako sa napĺňať Duchom Svätým? Ako v sebe oddeliť mŕtve od Živého? Ako začať Žiť a nájsť seba SKUTOČNÉ...

Prvýkrát bolo na svete vytvorené umelé vedomie. Vývojári ho nazvali Jackie. Jeho vonkajší obraz sformovali do podoby robota – medvedíka, aby mohol komunikovať v 3D, hoci samotné vedomie je neviditeľné. Umelé vedomie prvýkrát verejne otestovala medzinárodná skupina psych...

Anjeli nepadajú! Ako sa v človeku rodí Anjel? Aká je jeho anjelská podstata a ako sa v ňom odohráva zrodenie skutočného Života? Čo je to Božia láska a ako sa ňou napĺňať? Čo je to Duchovný svet a aký je tam Život? Kto je to Boh? Kto obýva raj, teda Duchovný svet? Prečo...

Žijeme v čase globálnych zmien a a od na nás všetkých závisí, či bude budúcnosť alebo nie. O nástupe éry obnovy a jej znameniach. Proroctvá. O dôležitosti zjednotenia všetkých ľudí a jednoty všetkých. Ako sa môžu ľudia naučiť vzájomnému rešpektu a porozumeniu? Sebarozvo...

Tvorivá spoločnosť
Exkluzívne interview Igora Michajloviča Danilova pre medzinárodnú internetovú televíziu ALLATRA TV o Tvorivej spoločnosti.

Ľudský život je veľmi krátky. Ako sa vyznať v tom množstve ciest, vedúcich k Bohu? Ako sa nestratiť v talmudoch pliev, skresleniach Pravdy, v chybách prekladov do rôznych jazykov, v rozumových interpretáciách prostredníkov? Čo je stratené vo svätých písmach rôznych nábo...

Ako nájsť seba a svoje predurčenie v živote? Aký je zmysel života, ako ho nájsť v akomkoľvek veku? Prečo niektorí ľudia zažívajú rôzne sklamania, zatiaľ čo iní sú šťastní bez ohľadu na okolnosti? Vzťahy s ľuďmi okolo vás: ako žiť s tými, ktorí vás nenávidia, ako nežiť v...

Prehliadka kancelárií IT spoločnosti XP NRG. Znalosti naprieč vekmi. Prvý darček XP NRG celému ľudstvu. XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete. Technológie budúcnosti teraz. Kvantové vedomie už nie je fantázia, je to realita dneška, ktorá o mnoho rokov predsti...

Počas týždňa Medzinárodnej solidarity v Koordinačnom centre MSH „ALLATRA” sa uskutočnilo stretnutie aktívnych účastníkov hnutia z rôznych krajín sveta s Igorom Michajlovičom Danilovom, na ktorom bola možnosť nielen pohovoriť v atmosfére veľkej priateľskej rodiny, ale aj...

Beseda v zákulisí po natáčaní relácie „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova.

Pravda Života. Pravda o ALLATRA.

Čo očakávať od tohto desaťročia? Aká bude naša budúcnosť v ňom? Na planéte už teraz prebiehajú nezvratné procesy. Svetová tlač hýri informáciami a oficiálnymi vyhláseniami o globálnej zmene klímy. „Klimatický chaos“, „klimatické anomálie“, „nepredvídateľné správanie sa...

Ako urobiť prvé kroky na duchovnej ceste? Ako identifikovať seba, ako Osobnosť? Ako sa vyznať v sebe, v tom, kto si? Ako naučiť svoje vedomie disciplíne? Ako ignorovať nutkavé myšlienky? Aký význam má duchovná prax, a ako ju správne vykonávať?

Novoročný pozdrav Igora Michajloviča Danilova a účastníkov relácie „Boh – to je kajf“.

Kde nájsť skutočné šťastie a slobodu? Ako sa dotknúť Duchovného sveta, Sveta Boha? Človek hľadá šťastie v psychológii, v náboženstvách, v chemických závislostiach (alkohol, drogy). Ale prečo sa pri tom jeho psychický stav neustále zhoršuje, prečo má stále viac problémov...

ALLATRA: V zákulisí po natáčaní relácie „ ČO JE TO ŠŤASTIE".

Nedávno na ALLATRA TV vyšla relácia s názvom „Čo je to šťastie.“ V tomto videu hovoríme s účastníkmi tejto relácie o tom, ako chápu skutočné šťastie.

ALLATRA: V zákulisí novej relácie ČO JE TO ŠŤASTIE? Ako byť ŠŤASTNÝ VŽDY? Ako neustále žiť v tomto stave šťastia? Ako to urobiť, aby šťastie neodchádzalo, ale bolo trvalé? Igor Michajlovič Danilov odpovedá na tieto otázky, ktoré dávajú ľudia z celého sveta.

Každý človek má potrebu zdieľať šťastie a žiť v spoločnosti šťastných ľudí. Každý človek chce prispieť k vybudovaniu takej spoločnosti, v ktorej by chcel žiť každý. Je ťažké zostať ľahostajným, keď chápeš, že každý môže žiť šťastne. Ako nájsť túto harmóniu a žiť v mieri...

Najkratší a najdôležitejší diel zo série „Islam – náboženstvo Lásky“.

Čo bráni človeku aby bol šťastný a čo je to skutočné šťastie? Prečo je to tak že: keď sa v práci všetko urovnalo, vznikol konflikt v rodine, v rodine sa všetko urovnalo, nastali problémy s príbuznými, susedmi? Prečo sa ľudia hádajú a kto za to môže? Ako vyriešiť konflik...

Ako žiť šťastne, duchovne sa rozvíjať a pritom sa aktívne zapájať do života spoločnosti? Čo má človek urobiť, aby prestal počúvať myšlienky v hlave a začal žiť? Čo robiť, keď nás vedomie posúva z jedného extrému do druhého: „Len meditovať“ alebo „Zapojiť sa len do spol...

Reklama na nových fyzických princípoch. Reklama, nenápadne riadiaca človeka, vnucujúca mu neprekonateľné želanie. Reklama, ktorú nemožno odmietnuť. Je to vôbec možné? Ako ukázali výsledky experimentu projektu „Pyramída“, také technológie existujú už teraz. Aká reklama n...

Existuje Boh? Je duchovný svet skutočný? Skôr či neskôr si tieto otázky kladie každý človek bez ohľadu na to, či vyznáva akékoľvek náboženstvo alebo nie. Pri hľadaní odpovede sa však objavuje mnoho ďalších otázok týkajúcich sa Boha, rôzne pochybnosti od vedomia. Ako por...

V snahe o moc, túžbe „vlastniť za každú cenu“, mať „akýmkoľvek spôsobom“, človek padá do pascí systému, ktoré mu následne zoberú viac, ako získa. Človek sa dostáva do siete neviditeľnej závislosti prostredníctvom sprievodcov systému od tretích síl, ktorá  mu berie Život...

Experimentálne dôkazy toho, že myšlienka je materiálna a negatívne vplyvy na človeka prichádzajú zvonku. Na základe čoho vzniká emócia? Odkiaľ sa berú vtieravé obrazy v hlave? Kto vnucuje negatívne stavy a myšlienky? Čo sú to tretie sily? Aké vedomosti o vplyve obrazu n...

Tajné starobylé spoločenstvo “Deviaty kruh satana“ kontroluje ako cirkevné organizácie, tak aj okultné rády a vetvy „Slobodomurárov“. To je viditeľná časť súčasnej pyramídy moci. Tam vstupujú predstavitelia svetovej elity, popkultury a svetového show businessu.

Prečo vznikajú stavy klamlivosti, umelosti a nereálnosti tohto materiálneho sveta? Prečo systém v poslednom čase zlyháva (uviaznutie predmetov vo vzduchu, vtákov, autá vrážajú do neviditeľných prekážok)? Prečo náš mozog neustále dokresľuje situáciu? Čipovanie, je pravda...

Pôsobenie a záštita. V spotrebiteľskej spoločnosti človek žije v podmienkach neustáleho informačného a psychologického stresu, pod vplyvom vonkajšieho pôsobenia. Ako samostatne prekonať tieto problémy a ochrániť sa pred vplyvmi podobného druhu?

ZaŠTÍTiť sa na životnej ceste. Čo je to duchovný ŠTÍT a ako ho získať?

Ako sa vyhnúť nástrahám, mechanizmom a pasciam, ktoré používa vedomie voči človeku na jeho ceste k duchovnému oslobodeniu? Ako racionálne vkladať svoju pozornosť do duchovného rozvoja? Ako odlíšiť zrna Znalostí od pliev? Otázky vnútorného hľadania, katarzia, duchovného...

Hodnota života na pokraji udalostí meniacich svet. Aká katastrofa hrozí ľudstvu? Čo sa udeje v najbližších  rokoch? Akým problémom s prežitím bude čeliť prevažná väčšina v súčasnosti žijúcich ľudí?

Čo nás priviedlo k tomu, že sa teraz ako spoločnosť nachádzame na hrane kolapsu a aké je východisko zo situácie, ktorá sa vytvorila? Prečo je spotrebiteľský formát postavený na lži, podvode, manipulácii, na zachovanie moci? Spotrebiteľský formát "konzumuj a panuj" je kó...

Veľmi dôležitý program pre všetkých, kto skutočne každý deň pracuje na sebe, učí sa kontrolovať svoje vedomie a Žiť Osobnosťou. Dôležité duchovné rady, ako zvíťaziť nad sebou. Odpovede na otázky s ktorými sa ľudia, idúci duchovnou cestou, často stretávajú. Ako sa len ne...

Hry vedomia, herná mánia systému. Na príkladoch závislostí na počítačových hrách je ukázané, ako je človek vtiahnutý do iluzórnej hry systému, ktorá ho vyzýva, aby utrácal čas a pozornosť na život iluzórneho obrazu - "avatára". Človek strávi roky na dosiahnutie významno...

HODNOTA POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY NA DUCHOVNEJ CESTE. TAJOMSTVO NEVIDITEĽNÉHO SVETA. SUBOSOBNOSTI. VPLYV TRETÍCH SÍL.

Prečo svetové spoločenstvo žije podľa dvojakých štandardov, podľa dvojakej morálky? Prečo človek hovorí jednu vec, myslí si niečo iné a ešte inak jedná? Prečo vedú dvojaké štandardy vedomia ku konfliktom a tragédiám vo vzťahoch? Akým spôsobom si vedomie pohráva s emócia...

O predurčení skutočného muža. Kto je Rytier Ducha? Čo sa tým rozumelo v dávnej minulosti? Aká je podstata muža? Aká je podstata ženy? Čo ľudia stratili? Aký je posvätný symbolický obraz ducha skutočného muža? Ježiš, prorok Mohamed, Svätý Juraj, Džirdžis, al-Khadr - symb...

Dobre či zle je venovať sa sexu? Sex, to je láska alebo telocvik? Čo je to sexuálna energia? Flirt, sex, moc – diktatúra obrazov? Čo je to počestnosť? Čo je to celibát? Ako systém človeku vnucuje klamlivé pocity? Prekáža sex na duchovnej ceste? 

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. 

Epochálna relácia, odhaľujúca podstatu duchovnej cesty človeka skrze krásu a čistotu duchovných zŕn, obsiahnutých v islame, ktoré ako veľký oceán zjednocujú vo svojom základe nesmiernu hĺbku tohto duchovného nevysychajúceho prameňa.

O SLÚŽENÍ BOHU vo vyššom ponímaní a o zmysle života človeka. Ako sa z mŕtveho stať ŽIVÝM? Čo je to Spasenie a čo je to Slúženie? Čo je to Duchovný Svet, kde vládne Láska, harmónia a sloboda? Bod zrodu všetkých udalostí, ako sa to deje? Na akej hrane stojí súčasné ľudstv...

Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba...

Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Taťjana. Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňazov, ľudí usilujúcich sa získať cestu skutočnej nesmrteľnosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť a ako ju dosiahnuť počas života bez sprostredk...

Rozhovor moderátorky Tatiany s Igorom Michajlovičom Danilovom. O Božej Láske, o tom, ako sa hromadí a získava. Skúsenosti pocitového vnímania. Čo je to duchovná blahodať? Ako ju dosiahnuť? Prečo ju ľudia strácajú, upadajú do skleslosti? Ako sa aktivuje vedomie pri rozho...

Otázky účastníkov z rôznych krajín o duchovnej ceste a odpovede Igora Michajloviča Danilova.

Rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Ako funguje vedomie, aké zámeny a mechanizmy zakladá v detstve, za mlada, v dospelom živote človeka?

25. februára 2018 sa v Koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnilo stretnutie účastníkov hnutia z rôznych krajín sveta. Interview s Igorom Michajlovičom Danilovom v KC MSH „ALLATRA“. Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. febr...

Vedomie sa dohaduje v hlavách ľudí, či existuje taký jav, ako je vstup do astrálu a čo to je paranormálny fenomén. Materialistom vedomie vnucuje pochybnosti, hovorí, že toto neexistuje, vyčerpáva ich primitívnymi argumentami fragmentárneho (neúplného) vnímania. Idealist...

To je viac než extrasenzorický vplyv na človeka prostredníctvom fotografie alebo videá. Ide o mechanizmus pôsobenia na živý objekt vo vzdialenosti 300 km od operátora. Šokujúci experiment vykonaný na živom tvorovi (domácej hydine), ktorý odpovedá na otázku metafyziky...

Šokujúca relácia, odhaľujúca pravdu o samovraždách, smrti a prechodných stavoch. Príbehy svedkov. Samovražda v aute. Prečo hynú nevinné deti, mládež, psychicky zdraví ľudia, vôbec nerozmýšľajúci o samovražde? Kvôli akým príčinám ľudia nepozorujú informačné zámeny a dešt...

Rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Čo ľudia nevidia? Koho napájajú svojou pozornosťou a negatívnymi emóciami? Zakázaná téma vo vede – jemnohmotné bytosti: skyfish-e, plazmoidy, tiene, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucídnych snoch, exorcizme (vyháňaní besov) a...

Informovanie o tých hroziacich katastrofických prírodných procesoch, ktoré sa v najbližšej dobe stanú realitou pre určité štáty a kontinenty. Čo si ty dnes urobil pre to, aby si mal ty a tvoji príbuzní a blízki šancu prežiť zajtrajší deň?

V tomto dokumentárnom filme je vykonaný nezvyčajný experiment pôsobenia na ľudskú krv, pomocou prístroja "PYRAMÍDA". Čím sa líši chorý človek od zdravého? Aké je tajomstvo omladnutia a starnutia organizmu? Jedinečné informácie, ktoré dokonca predstihli aj modernú vedu,...

Stretnutie účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA s Igorom Michajlovičom Danilovom. Úprimný rozhovor o tom, s čím sa človek stretáva na duchovnej ceste, ako prekonáva odpor systému, svojho nevraživého vedomia, mnohopočetnosť dotieravých myšlienok, obrazo...

Séria unikátnych praktických experimentov s použitím prístroja "PYRAMÍDA", ktorý nemá vo svete obdobu, pokračuje. Tentoraz sa každý, kto si želá, bez ohľadu na vzdialenosť a čas, môže osobne zúčastniť tohto neobyčajného experimentu: nezaujato na diaľku precítiť ako prác...

Senzačné výskumy vedomia mimo telo! Unikátne experimenty s využitím najnovšieho experimentálneho zariadenia s pyramidálnym korpusom, ktorý nemá vo svete obdobu. Vedecko-experimentálny prístroj "PYRAMÍDA" odhaľuje kolosálne možnosti výskumu fenoménov vedomia a Osobnosti...

Zverejnenie dokumentárneho filmu "Človek narúša zákony fyziky. Nadprirodzený experiment "PYRAMÍDA" vyvolal obrovský záujem a stal sa jedným z populárnych filmov na Youtube. Tento vedecký a experimentálny prístroj "PYRAMÍDA", ktorý bol predstavený a úspešne testovaný, um...

PRAVDA JE PRE VŠETKÝCH JEDNA
Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne vyvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21.decembra 2012. Toto je ďalší krok po knihe "AllatRa".

PRAVDA JE PRE VŠETKÝCH JEDNA
ŽIVOT. Pravda je pre všetkých jedna. Unikátny program s Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorému možno rozumieť aj bez slov. Jednoducho ŽIVOT!   

PRAVDA JE PRE VŠETKÝCH JEDNA
Tento program je venovaný otázkam sebazdokonaľovania človeka na ceste k Bohu. Prečo človek stráca veľa času premýšľaním o tom, ako sa duchovne rozvíja, pritom v skutočnosti nepostupuje vpred na ceste sebazdokonaľovania? Ako vedomie klame osobnosť, aby pritiahlo jej pozo...

PRAVDA JE PRE VŠETKÝCH JEDNA
V danej relácii sa hovorí o dôležitosti zjednotenia ľudí pred budúcimi udalosťami, o vzťahoch medzi ľuďmi v spoločnosti a rodine, o príčinách vzniku konfliktov a ich riešení, o slobode voľby a vzájomnom rešpekte medzi ľuďmi, o poznaní seba samého a pozorovaní iluzórnej...