Mimoriadne klimatické správy. TALIANSKO. 1. diel.

Mimoriadne klimatické správy. TALIANSKO. 1. diel. 30. januára 2018 bola v éteri ALLATRA TV Igorom Michajlovičom Danilovom v relácii „Prichádza to. It is coming.“ vyslovená informácia o nebezpečenstve, hroziacom Apeninskému polostrovu. Štatistika a analýza klimatickej situácie v Taliansku od 30. januára do dnešného dňa fakticky dokazujú, že proces sa už začal a naberá obrátky. Anomálne sneženie, nevysvetliteľný úhyn vtákov, klíma Talianska, ktorá sa mení na očiach jeho obyvateľov. Mimoriadne klimatické správy. TALIANSKO. 1. diel. Mimoriadne klimatické správy. TALIANSKO. 1. diel. Mimoriadne klimatické správy. TALIANSKO. 1. diel.