O DEVIATOM KRUHU (slovenské titulky)

O DEVIATOM KRUHU (slovenské titulky) Tajné starobylé spoločenstvo “Deviaty kruh satana“ kontroluje ako cirkevné organizácie, tak aj okultné rády a vetvy „Slobodomurárov“. To je viditeľná časť súčasnej pyramídy moci. Tam vstupujú predstavitelia svetovej elity, popkultury a svetového show businessu. O DEVIATOM KRUHU (slovenské titulky) O DEVIATOM KRUHU (slovenské titulky) O DEVIATOM KRUHU (slovenské titulky)