Túžba žiť (slovenský dabing)

Túžba žiť (slovenský dabing) Budúcnosť sa začína dnes. Keby nás pred desiatimi rokmi aspoň vypočuli, a nie kritizovali, predstavte si, čo sme všetci spoločne už mohli urobiť. Vari by boli teraz naše mestá zaplavované? Vari by horeli naše domy? Vari by ničili civilizáciu zemetrasenia? Nie, priatelia, my ako ľudstvo by sme to už všetko kontrolovali. Ale my ako ľudia sme v sebe nenašli ani silu, ani rozum, aby sme si vypočuli takých, ako my. Zato sme našli silu zosmiešňovať, kritizovať, podporovať tých, ktorí bojovali proti ALLATRA. Veď tie Znalosti, ktoré teraz má Tvorivá spoločnosť o klimatických zmenách a mnohom inom, priniesli do Tvorivej spoločnosti dobrovoľníci ALLATRA. Túžba žiť (slovenský dabing) Túžba žiť (slovenský dabing) Túžba žiť (slovenský dabing)