Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta

Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta. V tejto súvislosti by som chcel dnešnú spoločnosť upozorniť na znak AllatRa. V samých počiatkoch ho zobrazovali ako prázdny kruh, ktorý je v spodnej časti olemovaný polmesiacom s rožkami, smerujúcimi hore. Je jedným z 18-tich pôvodných starobylých pracovných znakov. Ľudia používali znak AllatRa ako šíriteľa tvorivej sily Boha už oddávna.  Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch rôznych národov sveta