Boh je jeden pre každého z nás! Antonín Valer, Slovensko. Interview v rámci projektu Jediné Zrno

Boh je jeden pre každého z nás! Antonín Valer, Slovensko. Interview v rámci projektu Jediné Zrno Čo máme všetci ľudia spoločné? Aký je skutočný zmysel života? Kto je Krišna? Aká je najvyššia forma lásky? Čo je voľba človeka? Aká je súčasná spoločnosť? Čo môže človek urobiť pre lepší svet? Rozhovor dobrovoľníkov MSH ALLATRA vrámci projektu JEDINÉ ZRNO s predstaviteľom hnutia HARE KRIŠNA, p. Antonínom Valerom, známym pod duchovným menom Trilokatma Das. P. Valer je zástupca ISKCONu (International society for Krishna consciousness) na Slovensku. Boh je jeden pre každého z nás! Antonín Valer, Slovensko. Interview v rámci projektu Jediné Zrno Boh je jeden pre každého z nás! Antonín Valer, Slovensko. Interview v rámci projektu Jediné Zrno Boh je jeden pre každého z nás! Antonín Valer, Slovensko. Interview v rámci projektu Jediné Zrno