JEDINÉ ZRNO. Časť prvá. VOĽBA

JEDINÉ ZRNO. Časť prvá. VOĽBA Prvý film "VOĽBA'“ rozsiahleho medzinárodného projektu "JEDINÉ ZRNO". Tie najjasnejšie pochopenia a osobné odhalenia ľudí z rôznych krajín sveta na tému "ľudská voľba", jej hlavná úloha v živote človeka, určujúca jeho ďalší osud. JEDINÉ ZRNO. Časť prvá. VOĽBA JEDINÉ ZRNO. Časť prvá. VOĽBA JEDINÉ ZRNO. Časť prvá. VOĽBA