Znamenia posledných dní. Kaleidoskop faktov 11

Znamenia posledných dní. Kaleidoskop faktov 11 Čo sa v skutočnosti stalo 21. 12. 2012 a prečo sa tomuto dátumu v médiách venovala zvýšená pozornosť? Tento deň sa začal odpočítavať malý cyklus Križovatky ľudstva, počas ktorého my, všetci žijúci na Zemi, urobíme globálnu voľbu toho, akým smerom sa bude uberať naša budúcnosť. O našich časoch hovoril Ježiš, Mohamed, Budha, ktorí upozorňovali na Znamenia posledných dní. Zmienky o nich nájdeme aj legendách rôznych národov, ktorí vedeli, že ľudstvo sa ocitne pred globálnou voľbou. Žijeme v Posledných časoch. Znamenia posledných dní. Kaleidoskop faktov 11 Znamenia posledných dní. Kaleidoskop faktov 11 Znamenia posledných dní. Kaleidoskop faktov 11