Čo nevieme o Wimshurstovom generátore?

Čo nevieme o Wimshurstovom generátore? Wimshurstov generátor bol v každej školskej učebni fyziky. Používal sa na najrôznejšie experimenty na skúmanie fungovania elektriny. Pre nás sa stal samozrejmosťou. Časom sa záujem o toto zariadenie vytratil do takej miery, že Wimshurstov generátor začal z učební fyziky miznúť. Objavenie nových vlastností Wimshurstovho generátoru nielenže obnovuje záujem o štúdium jeho činnosti, ale zároveň nás núti prehodnotiť nemenné fyzikálne zákony. Pochopenie týchto zákonov môže ľudstvu pomôcť pri vytvorení BPG. Čo nevieme o Wimshurstovom generátore? Čo nevieme o Wimshurstovom generátore? Čo nevieme o Wimshurstovom generátore?