Antigravitácia. Potvrdenie | Trailer | Kaleidoskop faktov 34

Antigravitácia. Potvrdenie | Trailer | Kaleidoskop faktov 34 Je antigravitácia reálna? Vedecké objavy majú logicky slúžiť ľudstvu. V skutočnosti však vidíme iný obraz, keď zotrvačník oficiálnej vedy vo všetkých dobách rozomieľal nesúhlasiacich na prach... To sa stalo tým, ktorí skúmali taký jav, ako je antigravitácia. Veď ešte na začiatku dvadsiateho storočia sa uskutočnili úspešné fyzikálne experimenty skúmajúce tento jav. Tento nezávislý výskumný film nastoľuje otázku, či budeme takto žiť aj naďalej, alebo či začneme niečo meniť, a čo závisí od každého z nás. Antigravitácia. Potvrdenie  | Trailer | Kaleidoskop faktov 34 Antigravitácia. Potvrdenie  | Trailer | Kaleidoskop faktov 34 Antigravitácia. Potvrdenie | Trailer | Kaleidoskop faktov 34