Globální krize. To se už týká každého | Mezinárodní online konference 24.07.2021

Globální krize. To se už týká každého | Mezinárodní online konference 24.07.2021 Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcházejících hrozeb? Radikální změny ve všech sférách života v nejbližší budoucnosti jsou nevyhnutelné pro každého člověka na planetě. Nakolik si je však uvědomuje samo světové společenství a zda je na ně vůbec připraveno? Globální krize. To se už týká každého | Mezinárodní online konference 24.07.2021 Globální krize. To se už týká každého | Mezinárodní online konference 24.07.2021 Globální krize. To se už týká každého | Mezinárodní online konference 24.07.2021