Глобална криза.Това вече касае всеки | Международна онлайн конференция 24.07.2021

Глобална криза.Това вече касае всеки | Международна онлайн конференция 24.07.2021 Съвременната цивилизация навлезе в стадия на нестабилност и глобални кризи. Световните финансово-икономически, екологични, антропологични, климатични кризи са реалността, с която всеки човек вече се е сблъсквал Глобална криза.Това вече касае всеки | Международна онлайн конференция 24.07.2021 Глобална криза.Това вече касае всеки | Международна онлайн конференция 24.07.2021 Глобална криза.Това вече касае всеки | Международна онлайн конференция 24.07.2021