Tvořivá společnost

V rámci tohoto programu jsou sbírány zkušenosti a příklady rozvoje tvořivé spolupráce mezi lidmi založené na vzájemném respektu, přátelství, pomoci, za účelem řešení stávajících problémů společnosti. 

Náš svět je na pokraji zkázy. Klimatické katastrofy, války, konflikty a nenávist trhají lidstvo na části. Odpočítávání začalo a my nesmíme ztrácet ani minutu. Vzdáme se před nevyhnutelnou zkázou, nebo se sjednotíme a vybudujeme novou, bezpečnou budoucnost?

Náš svět je na pokraji katastrofy. Lidstvo je na pokraji vyhynutí. Monstrózní přírodní katastrofy po celém světě připravují o život statisíce lidí. Ale my tuto pravdu nechceme vidět. Zavíráme před ní oči. Brzy už to nebudeme moci dělat.

Itálie je na pokraji katastrofy. Po celém světě probíhá válka v plném rozsahu a naše země je v první linii. Po staletí jsme pociťovali přímé údery nepřítele, ale nyní nás čeká rozhodující bitva. Naším nepřítelem je klima. Je nelítostné, chladnokrevné, jeho taktika je ne...

Naléhavá výzva Egona Cholakiana, vědce a předního odborníka na otázky související se změnou klimatu a národní bezpečnosti (USA)

Ježíš Kristus je jednou z nejznámějších osobností naší planety. I dnes, po více než 2000 letech, jeho slova stále rozpalují srdce mnoha lidí. Ježíš přinesl poznání, jak žít v pokoji a radosti: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval...

Člověk žije svůj obyčejný život.

Křesťanství je k dnešnímu dni nejrozšířenějším náboženstvím na světě.

Proč právě na židovský národ je vloženo poslání naplnit proroctví, které nám zanechali mudrci ve svatých Písmech?

Velikost posledního Proroka Jediného Alláha je obrovská, protože z vůle Všemohoucího přinesl celému lidstvu Znalosti o tom, jak najít vzájemné usmíření a vybudovat společnost, v níž má lidský život nejvyšší hodnotu. Svým příkladem ukázal, že je možné v krátké době změni...

Na světové šachovnici moci bývají pěšáci obětováni. A to proto, že svoji moc předali jiným.

Před 14 stoletími Milostivý a Milosrdný Alláh prostřednictvím svého Posledního Proroka, mír s ním, dal celému lidstvu islám.

Žijeme v jedinečné době, kdy se před námi otevírají dveře do budoucnosti, plné fantastických možností. Zahrnuje to manipulaci s hmotou. Ovládat ji, vytvářet jedinečné technologie a tím vstoupit do nové éry vývoje.

Říkáme pravdu, kterou před lidmi skrývají. Jsme nezávislí dobrovolní výzkumníci ze 180 zemí. Provádíme interdisciplinární výzkum, který není schopna provádět žádná jiná instituce nebo organizace na světě

Německo, země kdysi známá svou inovační silou, vůdčí mocnost EU, se nachází ve stavu všestranné krize. Ekonomické problémy, explodující ceny na energetickém trhu, nebezpečí energetického kolapsu a rozdělení společnosti oslabují naši zemi.

„Jsem žena v domácnosti. Zní to jako věta... Nemám vůbec žádný soukromý život. Běhám jako veverka v kruhu, nemám volno ani dovolenou. Proč jsem chodila na univerzitu? Nemám čas na seberozvoj nebo seberealizaci.

Sergej Gajdajčuk, CEO Club Ukrajina, odborník ve své oblasti, zakladatel četných podnikatelských sdružení, se v rozhovoru podělil vlastními pochopeními takových důležitých témat: jaké vnitřní hodnoty mu pomáhají v práci a v životě, jak je důležitá uvědomělá každodenní v...

Předzvěsti posledních dnů, o nichž mluvil Prorok Mohamed, mír a požehnání Alláha s ním, se naplňují. Kolik let zbývá do soudného dne? Je soudný den vůlí Alláha, nebo výsledkem naší volby? Na co čekáme? Proč jsme nečinní? Muslimská umma (komunita) je plná nesnášenlivosti...

Co může sjednotit lidi z celého světa - různých národností, náboženství, profesí a sociálního zázemí – dobrovolně na jedné platformě? Co může přimět zástupce 180 zemí, aby každý den pracovali jako dobrovolníci na přípravě složité akce?

Vědci stanovili datum Soudného dne pro lidstvo.