Tvořivá společnost

V rámci tohoto programu jsou sbírány zkušenosti a příklady rozvoje tvořivé spolupráce mezi lidmi založené na vzájemném respektu, přátelství, pomoci, za účelem řešení stávajících problémů společnosti. 

Klimatická migrace – to je realita, se kterou se setkáváme již dnes a budeme na ni narážet v blízké budoucnosti v planetárním rozsahu. Je na to však lidstvo připraveno?

🌎 Žijeme v rychle se měnícím světě. Ale jakým směrem se mění? Uvědomujeme si, co lidstvo v příštích letech čeká? Mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého“

🌎 24. července 2021 byl den PRAVDY. Je to hořká pravda, ale horší je žít v iluzích, že je všechno v pořádku a strkat hlavu do písku. Tento den, lidé na celém světě uslyšeli šokující informace o krizích, kterým dnes lidstvo čelí. V průběhu celé konference zaznívaly hlasy...

"Podívejte se, jak efektivně vás umělá inteligence nahradí tam, kde byste to ani nečekali." Tak znějí jedny z prvních slov CODY - jediného řečníka představující umělou inteligenci na konferenci GLOBÁLNÍ KRIZE. TO SE UŽ TÝKÁ KAŽDÉHO.

Každým dnem přibývá zpráv o nejrůznějších krizích po celém světě a s nimi i pocit obavy. Digitalizace, pandemie, zhoršující se klimatická kataklyzmata... Životy milionů lidí jsou ohroženy! Přestaňte strkat hlavu do písku a říkat „nemám na to žádný vliv“! Je načase otevř...

Pokud se lidé spojí, dokážou cokoliv! Důkazem se stala právě mezinárodní konference „Globální krize. To se už týká každého“ 24. července 2021 na platformě Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Konference byla synchronně tlumočena do 72 jazyků a byla organizována vý...

Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcház...

Rozhlédněte se kolem sebe. Globální krize útočí na všech frontách:

Pandemie, hladomor, zemětřesení a bída – varování, která nám zanechali proroci již před 14 000 lety. V jaké době nyní žijeme a co je naším úkolem? Jak mohli proroci vědět o všem, co se děje nyní?

Dělíme se svými zážitky z jedinečné mezinárodní online konferenci „Život po smrti. Výmysly a fakta", která byla odvysílána na platformě ALLATRA TV 22.5.2021

Děje se to už nyní... Přišel čas uvědomit si REALITU SVĚTOVÝCH HROZEB. Globální krize nabírá na síle každým dnem. Globální finančně-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická krize je skutečnost, se kterou se již setkal každý člověk. Budoucnost lidstva – sebe...

Kdo nehraje, jako by nebyl. Vždyť o nic nejde. Opravdu?

„Myslím si, že Ježíš je jakýmsi zjevením toho, který je neviditelný. Tak jak to na svém životě zachycuje a ukazuje, abychom se tím mohli nechat inspirovat. On přichází s obrazem Boha, který je z mého pohledu velkorysost, který je dávání, který je milost, který je prostě...

Mezinárodní kulatý stůl na téma „Cennost pozornosti“. Co je to pozornost? Příklady s experimenty. Osobnost člověka. Jak správně přerozdělovat svou pozornost? Nakolik je důležité kolektivní vložení pozornosti do společného cíle?

Dne 22. května 2021 došlo k události, která postavila všechny věci na svá místa. Lidé na celém světě se na mezinárodní online konferenci Život po smrti. Výmysly a fakta dozvěděli pravdu o posmrtném osudu člověka. Díky této celosvětové konferenci, na které se sešli vědci...

Analýzy, fakta, vědecké a dokumentární kroniky, výzkumy a mezinárodní zkušenosti. Rozhovory s očitými svědky, se zástupci vědy, medicíny a náboženství z celého světa.

Všichni jedeme ve stejném vlaku a v rukou máme lístek pouze na jeden konec, do které dříve nebo později nevyhnutelně dojedeme. Co nás čeká v poslední stanici? Osamělost a strach? Nebo nová cesta do neznámého překrásného světa? Tato otázka znepokojuje mnohé po tisíciletí...

Náboženství: jak mnoho protichůdných názorů ve vztahu k tomuto jevu existuje v naší společnosti...

Existuje prvotní svět – svět Duchovní. A ti, kteří jsou v něm, jsou v jeho kruhu života. Odedávna byl zobrazován jako kruh s tečkou uprostřed. Z tohoto kruhu života k nám přicházeli Proroci, jako poslové z duchovního světa. A lidé byli stvořeni, aby byli blízko Bohu, ab...

Život... Nekonečný sled dnů, které se neúprosně blíží k okamžiku odchodu z tohoto světa. A co je tam, za hranicí tohoto světa?