Tvořivá společnost

V rámci tohoto programu jsou sbírány zkušenosti a příklady rozvoje tvořivé spolupráce mezi lidmi založené na vzájemném respektu, přátelství, pomoci, za účelem řešení stávajících problémů společnosti. 

Mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy” je rozsáhlá událost, organizovaná dobrovolníky ze 180 zemí na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”. Přímý přenos bude probíhat na tisících mediálních kanálech a platformách po celém světě.

Lidstvo dnes čelí řadě globálních krizí: ekonomická, technologická, antropologická, environmentální a klimatická krize najednou zaplavily svět. Uvědomují si lidé plný rozsah nadcházejících hrozeb?

Máme 17 cílů udržitelného rozvoje, známé jako globální cíle. Byly přijaté v roce 2015 na valném shromáždění OSN, jako plán dosažení lepší budoucnosti pro všechny.

Účastníci MSH ALLATRA se vydali do Karlových Varů na filmový festival, aby předali pozvánku na konferenci Globální krize. Čas Pravdy.

Historická online konference, která sjednocuje miliony. 24. července 2021 díky úsilí lidí ze 180 zemí světa byla organizovaná mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Na ní celosvětově známí odborníci klimatu, ekologie a informačních techno...

Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

24.července 2021 proběhla mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Vědci, politici, veřejně známé osobnosti poodhrnuli roušku nepochopení, přímého klamu v souvislosti s klimatem, ekologií, robotikou a dalšími aktuálními otázkami naší civili...

Podle Darwinovy teorie pocházíme ze šimpanzů, kde lídrem je ten nejsilnější. V kočovné společnosti tomu bylo zrovna tak. S nástupem průmyslové revoluce se dostal do popředí rozum, spolu s mocí.

Rizika jsou ve všech sférách a my nejsme připraveni reagovat na důsledky, které brzy nastanou.

Dnes, 17.září 2021 se koná mezinárodní kulatý stůl, který je pokračováním mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”, která proběhla 24.července 2021 na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”. Chápající veškerou ostrost situace...

RNDr. Václav Cílek, CSc., geolog, klimatolog, populizátor vědy, ale i filozof a spisovatel, překladatel taoistických a zenových textů odpovídal na otázky v rámci příprav mezinárodní konference „Globální krize, To už se týká každého.“, která se uskutečnila 24.7. 2021.

Naše planeta vstoupila do období globálních změn, kterým se lidstvo nemůže vyhnout ani je ovlivnit. Jaké jsou základní příčiny toho, co se děje?

Fiktivní příběh (ne)obyčejného 35.letého Johna. Měl to štěstí, že patří k méně než 5 procentům populace, která přežila změny. Dá se ale štěstí nazvat štěstím a jeho život životem? Alternativní budoucnost, kterou nikdo z nás nechce zažít na vlastní kůži:

O své dojmy a pochopení se dělí účastnice MSH „ALLATRA“ ekonom Eva Hronová po zhlédnutí konference: „Globální krize. To se už týká každého.“ Popisuje vlastní zážitek na hranici života a smrti a pochopení, které jí tenkrát přinesl. Přirovnává to k současné situaci, kdy s...

Řekneš očividná fakta, a najdou se tací, kteří nevěří a pochybují. Otevři oči. Podívej se na svět a uvidíš, jaká progrese kataklyzmat probíhá. Takže co. Podle tebe bychom měli sedět a čekat, až to bude všechno zničeno? Vždyť se to týká i tebe.

Už dávno existují projekty perpetuum mobile. Ale proč tyto technologie zůstávají nedostupné lidstvu? Co se stane, když se už dnes zavede např. technologie bez palivových generátorů (BPG)?

Po mezinárodní online konferenci „Globální krize.To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 a vysílala se po celém světě se synchronním překladem do 72 jazyků, mnozí lidé si uvědomili potřebu rozhodných činů a již nyní informují obyvatele planety o globáln...

Fascinující film o Kubě a jejich obyvatelích. Rozmanitost, multikulturalita, solidarita, oduševnělí a kreativní lidé – to je Kuba. O tvořivé podstatě kubánské duše v tomto filmu vyprávějí samotní Kubánci, významní představitelé kubánské kultury

Na konferenci „Globální krize. To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 byl představen kompletní přehled globálních krizí, se kterými se setkalo celé lidstvo. V současné době se synchronizují klimatické katastrofy po celém světě, zabíjíme naši planetu vy...

Dnes, 2. září 2021, se uskuteční mezinárodní kulatý stůl na téma "Globální změny. Je lidstvo připraveno?"