Tvořivá společnost

V rámci tohoto programu jsou sbírány zkušenosti a příklady rozvoje tvořivé spolupráce mezi lidmi založené na vzájemném respektu, přátelství, pomoci, za účelem řešení stávajících problémů společnosti. 

Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcház...

Rozhlédněte se kolem sebe. Globální krize útočí na všech frontách:

Pandemie, hladomor, zemětřesení a bída – varování, která nám zanechali proroci již před 14 000 lety. V jaké době nyní žijeme a co je naším úkolem? Jak mohli proroci vědět o všem, co se děje nyní?

Dělíme se svými zážitky z jedinečné mezinárodní online konferenci „Život po smrti. Výmysly a fakta", která byla odvysílána na platformě ALLATRA TV 22.5.2021

Děje se to už nyní... Přišel čas uvědomit si REALITU SVĚTOVÝCH HROZEB. Globální krize nabírá na síle každým dnem. Globální finančně-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická krize je skutečnost, se kterou se již setkal každý člověk. Budoucnost lidstva – sebe...

Kdo nehraje, jako by nebyl. Vždyť o nic nejde. Opravdu?

„Myslím si, že Ježíš je jakýmsi zjevením toho, který je neviditelný. Tak jak to na svém životě zachycuje a ukazuje, abychom se tím mohli nechat inspirovat. On přichází s obrazem Boha, který je z mého pohledu velkorysost, který je dávání, který je milost, který je prostě...

Mezinárodní kulatý stůl na téma „Cennost pozornosti“. Co je to pozornost? Příklady s experimenty. Osobnost člověka. Jak správně přerozdělovat svou pozornost? Nakolik je důležité kolektivní vložení pozornosti do společného cíle?

Dne 22. května 2021 došlo k události, která postavila všechny věci na svá místa. Lidé na celém světě se na mezinárodní online konferenci Život po smrti. Výmysly a fakta dozvěděli pravdu o posmrtném osudu člověka. Díky této celosvětové konferenci, na které se sešli vědci...

Analýzy, fakta, vědecké a dokumentární kroniky, výzkumy a mezinárodní zkušenosti. Rozhovory s očitými svědky, se zástupci vědy, medicíny a náboženství z celého světa.

Všichni jedeme ve stejném vlaku a v rukou máme lístek pouze na jeden konec, do které dříve nebo později nevyhnutelně dojedeme. Co nás čeká v poslední stanici? Osamělost a strach? Nebo nová cesta do neznámého překrásného světa? Tato otázka znepokojuje mnohé po tisíciletí...

Náboženství: jak mnoho protichůdných názorů ve vztahu k tomuto jevu existuje v naší společnosti...

Existuje prvotní svět – svět Duchovní. A ti, kteří jsou v něm, jsou v jeho kruhu života. Odedávna byl zobrazován jako kruh s tečkou uprostřed. Z tohoto kruhu života k nám přicházeli Proroci, jako poslové z duchovního světa. A lidé byli stvořeni, aby byli blízko Bohu, ab...

Život... Nekonečný sled dnů, které se neúprosně blíží k okamžiku odchodu z tohoto světa. A co je tam, za hranicí tohoto světa?

Existuje otázka, kterou si položil každý člověk. Obracíme se k vědě a k náboženstvím, abychom na ni našli odpověď. A už 6 tisíc let se snažíme zjistit...

Už dlouho jsem cítila potřebu říci, čím je mi MSH ALLATRA, co pro mě představuje a tím objasnit, zda je možné, aby vznikla Tvořivá společnost. Co může udělat jedinec a proč je každý z nás tak důležitý.

Od okamžiku formování starodávných civilizací a městských států až po současnost používají politici a žreci nástroje moci, aby drželi národy v podřízenosti a udrželi svoje vlastní postavení. Obratně manipulují krásnými slogany a hodnotami, ke kterým přirozeně tíhne každ...

Známe svět, ve kterém žijeme? Jsme si jisti tím, co nám zítřejší den přinese? Jaké změny jsou nutné v naší společnosti, abychom přežili?

Toto video je o jedné z nejkrvavějších válek v historii lidstva - fragment Mezinárodní online-konference “Tvořivá společnost. O čem snili proroci”. Podle různých odhadů se celkové ztráty během druhé světové války pohybovaly od 50 do 80 milionů mrtvých.

O posledních časech mluvili všichni naši proroci. Chápeme a uvědomujeme si, že tyto časy jsou naší současností?