Tvořivá společnost

V rámci tohoto programu jsou sbírány zkušenosti a příklady rozvoje tvořivé spolupráce mezi lidmi založené na vzájemném respektu, přátelství, pomoci, za účelem řešení stávajících problémů společnosti. 

20. března 2021 se konala historická událost, na kterou lidstvo čekalo posledních 6000 let. Šlo o mezinárodní online konferenci „Tvořivá společnost. O čem snili Proroci.“ Prvně v historii lidé z celého světa očistili Pravdu a otevřeně potvrdili svou připravenost uskute...

Žijeme v jedinečné době, kdy se Pravda stává naším společným dědictvím a lidé přestávají mlčet o tom, co se tajilo posledních 6000 let! Všichni proroci přicházeli od jediného Boha a přinášeli celému lidstvu jednu Pravdu, která nás všechny spojuje. Vždyť Bůh je jeden a P...

Náš společný domov se bortí. Stačí se podívat z okna, abys to viděl. Ale šance ještě je: nehledě na nic, sjednotit se celosvětově kvůli budoucnosti našich dětí a vybudovat společnost Lidí a pro lidi - Tvořivou společnost. Dnes, na základě volby každého člověka konat neb...

Národ Arménie – je jeden ze starodávných národů, který si zachoval svou mnohostrannou, staletou kulturu. Mýty a legendy arménského národa uchovávají prapůvodní Znalosti o tvoření, dobru, hledání smyslu života člověkem, a získávání duchovních hodnot. Od nepaměti, až po s...

Již 20. března 2021 na platformě MSH „ALLATRA“ v online režimu proběhne mezinárodní konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“, na kterou se připojí milióny lidí po celém světě, aby společně diskutovali, jaká budoucnost, tvoření nebo zničení, čeká naši civiliz...

Proč válka nikdy nekončí? Víte, že za posledních 6000 let došlo ve světě k 14 500 válkám, ve kterých zemřelo asi 4 000 000 000 lidí.

Dnes je již zřejmé, že se společnost musí dostat na zcela novou úroveň rozvoje, vytvořit svět bez válek, nepřátelství a krizí. Lze toho dosáhnout pouze sjednocením celého lidstva a vybudováním Tvořivé společnosti.

Svět se rychle mění. Nová doba přináší nové zkoušky: globální krize, pandemie, prudké změny klimatu. Ale společně s tím se pro lidstvo otevírají i nové možnosti!

Globální online konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“ 20. března 2021 v 16:00 SEČ. Bezprecedentní událost v současné historii, iniciovaná lidmi z celého světa.

David Kraus je zpěvák, herec, textař, skladatel a v první řadě člověk, který nerozlišuje lidi podle národnosti. V mládí nezapadal do požadovaných norem ve školství. Je dysgrafik a dyslektik, ale i přesto vynikal v malbě a zpěvu. Lásku považuje za nejdůležitější věc v ži...

Známá ukrajinská politička Naděžda Savčenko se dělí úvahami po shlédnutí globální online-konference "Tvořivá společnost. Společně můžeme"

Projekt Tvořivá společnost: allatraunites.com/cs

V krátkém úryvku z konference TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. SPOLEČNĚ MŮŽEME jsou srozumitelně vysvětleny nezbytné kroky, které je třeba udělat směrem k vybudování Tvořivé společnosti. Každý, kdo pochopil podstatu a důležitost celého procesu, může už dnes udělat mnohé proto, abych...

Uvědomujeme si plně vážnost situace ve světě? Jakou společnost zanecháme našim dětem? Ty vybíráš, jaký bude svět zítra! Nad globálními problémy můžeme zvítězit globálním sjednocením. Jak toho dosáhnout?

Přemýšlel jsi nad tím, v jakém světě chceš žít? Jaký formát společnosti si vybereš?

Spotřebitelská společnost je hrou na vítěze a poraženého. V politice, ekonomice, kariéře i partnerských vztazích. Tento systém stimuluje v člověku vlastnosti a projevy, jako je závist, chamtivost, pýcha, touha po moci, bezohlednost a různé formy strachu. Ve výsledku je...

Ty jsi ten, kdo může změnit tenhle svět. Čas přišel! To, co se děje dnes se světem, je výsledek spotřebitelského formátu společnosti. Aby lidstvo mohlo přežít, potřebujeme nový formát společnosti – tvořivý formát.

Sergej Gajdajčuk, CEO Club Ukrajina, odborník ve své oblasti, zakladatel četných podnikatelských sdružení, se v rozhovoru podělil vlastními pochopeními takových důležitých témat: jaké vnitřní hodnoty mu pomáhají v práci a v životě, jak je důležitá uvědomělá každodenní v...

PhDr. Marián Jelínek, Ph.D., bývalý kouč Jaromíra Jágra, dnes hokejový trenér a především mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů a autor řady knih se s námi podělil na festivalu Evolution o svá pochopení, která mu přinesla každodenní praxe ve svém oboru, ale tak...

Na festivalu Evolution odpovídali představitelé hnutí Falun Dafa reportérce ALLATRA TV. Základ Falun Dafa tvoří morálně – mravní hodnoty: Pravdivost, Soucit, Tolerance, a na tomto základu učí lidi, že právě tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami Vesmíru a považují...