Neutrino je rychlejší než rychlost světla! Fyzika ALLATRA

Neutrino je rychlejší než rychlost světla! Fyzika ALLATRA Neutrino je unikátní elementární částice. Jeho hlavní funkcí je přenášet „vnitřní informace" o objektech. Na rozdíl od fotonu však neničí elementární částice, z nichž se daný objekt skládá. Neutrina jsou nyní považována za perspektivní nástroj pro studium kosmických objektů (včetně Země, Slunce), jako možnost pro získání přesné a včasné informace, což úspěšně potvrdili vědci z ALLATRA SCIENCE. Neutrino je rychlejší než rychlost světla! Fyzika ALLATRA Neutrino je rychlejší než rychlost světla! Fyzika ALLATRA Neutrino je rychlejší než rychlost světla! Fyzika ALLATRA