Teleportace - není fantazie, je to realita

Teleportace - není fantazie, je to realita Co je to teleportace? Je to fyzika. Podstata tohoto jevu spočívá v narušení (deformování) časoprostorového kontinua. To vyžaduje nasměrování určitého druhu energie z několika zdrojů do jednoho bodu. Teleportace - není fantazie, je to realita Teleportace - není fantazie, je to realita Teleportace - není fantazie, je to realita