ALLATRA VĚDA


Ne všechny přírodní jevy byly prozkoumány moderní vědou a někdy zjevně porušují fyzikální zákony. Vědci a vynálezci odedávna hledají zdroje nevyčerpatelné energie. I dnes se mnozí snaží oživit mimořádnou Teslovu ideu, která byla kdysi považována za nesplnitelný sen, a p...

Svět elementárních částic se ve svých zákonech, vlastnostech, chování značně liší od běžných soudů o něm, tvořených představami klasické fyziky.

Elektron se skládá z 13 Fantomových částeček Po, které jsou stočeny do spirály a mají neobyčejné vlastnosti. To, čemu se dnes říká elektřina, je ve skutečnosti zvláštní stav septonového pole, na jehož procesech se ve většině případů podílí elektron spolu s dalšími „souč...

Co je to teleportace? Je to fyzika. Podstata tohoto jevu spočívá v narušení (deformování) časoprostorového kontinua. To vyžaduje nasměrování určitého druhu energie z několika zdrojů do jednoho bodu.

Neutrino je unikátní elementární částice. Jeho hlavní funkcí je přenášet „vnitřní informace" o objektech. Na rozdíl od fotonu však neničí elementární částice, z nichž se daný objekt skládá. Neutrina jsou nyní považována za perspektivní nástroj pro studium kosmických obj...

Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA o fotonu-3 a fotonu-4 je možné najít odpovědi na mnoho otázek.

Allat je nejmenší a funkčně nejunikátnější fantomovou částicí Po. Jako součást elementární částice hraje důležitou roli jako silová částice a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částicemi Po, které mají neslučitelný vnitřní potenciál a ve struktuře elementární...

Proces ezoosmózy je klíčovým dějem v našem hmotném světě, protože skrze něj se rozpohybovává náš vesmír, tedy vzniká změna, život. V tomto úryvku ze Zprávy Prapůvodní fyzika ALLATRA je blíže vysvětleno, jak proces ezoosmózy probíhá, jakou roli v něm hrají reálné a fanto...

Tento úryvek ze Zprávy Prapůvodní fyzika ALLATRA obsahuje informace o tom, jaké vlastnosti a strukturu mají Reálné (stacionární) částečky Po, které tvoří osnovu našeho vesmíru. Dále informace o Fantomových částečkách Po, které tvoří všechnu viditelnou hmotu, a vysvětlen...

Role Prvotního zvuku v procesu stvoření Vesmíru ve staroegyptské mytologii, Bibli, mýtech Severní Ameriky a národa Bambara.

EZOOSMICKÁ MEMBRÁNA - jedinečná nehmotná struktura. Je „stranami“ prostorové krychle ezoosmické buňky. Právě prostřednictvím ezoosmické membrány (jejího středu) probíhá hlavní akce, která dává život celému hmotnému systému - proces EZOOSMÓZY. Vyznačuje se takzvaným „par...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA
Co věděli starověcí lidé o vzniku vesmíru? Co mohou mít společného egyptské obrazy, čínské filozofické traktáty a starověké skalní umění pradávných národů? Jak lze vysvětlit shodné starověké znaky na různých kontinentech ve vzdálenosti 1000 km od sebe? Proč se při zkoum...

Zpráva byla připravena mezinárodní vědecko-výzkumnou skupinou ALLATRA SCIENCE Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ v redakci Anastasie Novych.

Odpovědi na otázky, které velmi znepokojují vědce a výzkumníky posledních staletí: Proč neutrino vykazuje slabou interakci s hmotou a vyznačuje se vysokou pronikavostí? Jakou informaci nese neutrino? Co má vliv na změnu stavu částice? Kdy je možné zachytit a zaznamenat...

Co je za hranicí vesmíru? Po premiéře první Hry Profesionálů „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ začali lidé z celého světa sdílet svá pochopení a zasílat i dotazy na naši poštu. Pojďme společně hledat odpovědi. Zveme odborníky z oblasti fyziky, aby se zapojili do projektu Hra...

Za kvantovou hranici
Jaderné reakce jsou v současné době známé, ale co fantomové částečky v nich obsažené? Ověřit si to je velmi jednoduché! 

Za kvantovou hranici
V současné době existuje celá řada vědeckých teorií o struktuře a interakci elementárních částic. V tomto díle seriálu „Za kvantovou hranicí“ bude zkoumána ještě jedna alternativní teorie-hypotéza o přírodních elementárních částicích, a budeme ověřovat dvě rovnice jader...

Za kvantovou hranici
V cyklu populárních vědeckých programů pod názvem „ZA KVANTOVOU HRANICÍ“, skupina nezávislých výzkumných pracovníků se rozhodla podrobněji seznámit s Zprávou PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA a prověřit informace v ní obsažené.

Za kvantovou hranici
K dnešnímu dni existuje celá řada vědeckých teorií o struktuře elementárních částic. V tomto díle se věnujeme ještě jedné z alternativních teorií – hypotéze o povaze elementárních částic (neutron, elektron, proton, neutrino a foton).