Pod záštitou Panny Marie. Кyjevský klášter Svatého Uvedení. Část 1.

Pod záštitou Panny Marie. Кyjevský klášter Svatého Uvedení. Část 1. Město Kyjev je zaplněno množstvím kulturních a obřadních svatostánků, které měly po celou dobu zvláštní význam nejen pro lidi, kteří žijí v tomto městě, ale i pro celý svět. A není překvapením, že většina z těchto ikonických míst a architektonických struktur je spojena zejména s obrazem Matky Boží, neboť již od pradávna lidé věděli, že právě skrze Bohorodičku přichází opravdová a podstatná pomoc lidem na jejich duchovní cestě. Skrze nekonečnou záštitu Panny Marie dochází u člověka ke smíření se sebou samým, k dosažení té vnitřní milosti, ke které, jako k rodnému pocitu domova, tíhne každý člověk. Pod záštitou Panny Marie. Кyjevský klášter Svatého Uvedení. Část 1. Pod záštitou Panny Marie. Кyjevský klášter Svatého Uvedení. Část 1. Pod záštitou Panny Marie. Кyjevský klášter Svatého Uvedení. Část 1.